Invulhulp Artikel 47

Invulhulp bij het formulier artikel 47 van het Register paspoortsignaleringen.

MENU:
Opslaan als: Tussentijds opslaan van het formulier is mogelijk
Printen: Printen is mogelijk wanneer alle verplichten velden zijn in-gevuld
Reset: Alle gegevens worden gewist

Nota bene: Vermelding in het Register Paspoortsignalering leidt automa-tisch tot opname in het Opsporingsregister ter inhouding van het reisdocument.

VRAAG

  1. Hier de gegevens invullen van de persoon die gesignaleerd dient te worden.
  2. Reisdocumentnummer bestaat uit negen karakters. Indien dit nummer niet correct wordt ingevuld verschijnt er geen foutmelding in het scherm.
  3. Één keuzemogelijkheid invullen.
  4. Hier de contactgegevens invullen van de medewerker die verdere informatie over de signalering kan verstrekken.
  5. Hier de contactgegevens invullen van de hiertoe bevoegde medewerker. Hier de contactgegevens invullen van de hiertoe bevoegde medewerker. Wanneer geen eigen briefpapier aanwezig is dan kunt u gebruik maken van de mogelijkheid uw logo toe te voegen op het formulier. Na aanvinken van het hokje verschijnt de mogelijkheid de gegevens van de organisatie in te vullen. Voor het toevoegen van het logo dient u te klikken op het vierkant. Het logo dat u hier toevoegt komt links bovenaan op het formulier te staan, en wordt afgedrukt.