Werken met het GBA-netwerk

Een goed functionerend berichtennetwerk is voor de werking van het GBA-stelsel essentieel. In dit deel van de Handleiding Operationele Procedures (HOP) wordt een aantal zaken met betrekking tot het dagelijks werken met en het beheer van het GBA-netwerk behandeld.