UC24 Verificatie van identiteitsdocumenten

De use case 'Verificatie van identiteitsdocumenten' beschrijft de stappen voor het valideren van de geldigheid van een documentnummer.

Hoofdscenario

Initiatie

Ontvang bericht “Opvragen validiteit documentnummer”

De use case start met de ontvangst van het bericht “Opvragen validiteit documentnummer”.

Vraagbericericht

Algemeen deel

 • Identificatie afzender
 • Berichtnummer afzender
 • Indicatie eindgebruiker

1 of meerdere vragen

 • Vraagnummer
 • Documenttype
 • Documentnummer

Leg bericht “Opvragen validiteit documentnummer” vast

Het BV BSN-berichtnummer wordt toegekend en het vraagbericht wordt
vastgelegd in het berichtenlogboek. Zie use case “Leg bericht vast”.

Autoriseer verzoek

De autorisatie wordt aangevraagd en verleend. Zie use case “Autoriseer
verzoek” (zie Alternatieve scenario´s 1).

Verwerking

Controleer bericht

Het bericht moet voldoen aan de volgende eisen:

 • Het vraagnummer moet bij 1 beginnen (zie Alternatieve scenario’s 2)
 • De vraagnummers moeten oplopend zijn (zie Alternatieve scenario’s 3)
 • Het bericht moet minimaal één vraag bevatten (zie Alternatieve scenario’s 4)
 • Het bericht mag niet meer vragen bevatten dan het toegestane maximum, waarbij dit maximum een instelbare waarde heeft en initieel wordt ingesteld op 1 (zie Alternatieve scenario’s 5)
 • De afzender moet gevuld zijn (zie Alternatieve scenario’s 6)
 • Het berichtnummer van de afzender moet gevuld zijn (zie Alternatieve
 • scenario’s 7)
 • De indicatie eindgebruiker moet gevuld zijn (zie Alternatieve scenario’s 8
 • De vraagnummers moeten gevuld zijn (zie Alternatieve scenario’s 9)

De volgende stappen (zie Activiteitendiagram) worden voor iedere vraag in het bericht herhaald.

Controleer vraag

De vraag moet voldoen aan de volgende eisen:

 • Documenttype moet gevuld zijn (zie Alternatieve scenario’s 10)
 • Documentnummer moet gevuld zijn (zie Alternatieve scenario’s 11)
 • Het documentnummer moet voldoen aan de volgende eisen (zie Alternatieve scenario’s 12)
  Verificatieregister: tbv het verifiëren van reisdocumenten
  Eis: Het reisdocumentnummer is van het type alfanumeriek en is 9
  posities lang
  Kaartregister: tbv het verifiëren van vreemdelingendocumenten
  Eis: Het kaartnummer is van het type alfanumeriek en is tussen 1 en 20 posities lang
  Rijbewijsregister: tbv het verifiëren van rijbewijzen
  Eis: Het rijbewijsnummer is van het type numeriek en 10 posities lang

Controleer met documentnummer status document in registraties

Op basis van het documenttype wordt aan het bijbehorende documentregister gevraagd of het document met het opgegeven documentnummer kan worden geaccepteerd als identiteitsdocument volgens de WID artikel 1 (zie ook Alternatieve scenario’s 13).
De omschrijving van de mogelijke resultaten vanuit het betreffende
documentregister luidt als volgt:

 •  “Document met nummer <<documentnummer>> kan gebruiktworden als identiteitsdocument volgens de WID artikel 1”. Uitzondering: indien het een melding uit het Verificatieregister betreft dan luidt de omschrijving als volgt: “Document met nummer <<documentnummer>> staat niet geregistreerd alsgestolen of vermist”.
 • “Document met nummer <<documentnummer>> kan niet gebruikt worden als identiteitsdocument volgens de WID artikel 1”.

Afronding

Stel antwoordbericht “Opvragen validiteit documentnummer” samen

In onderstaande tabel wordt beschreven welke gegevens in het antwoordbericht zijn opgenomen.

Antwoordbericht
Algemeen deel Per vraag
Berichtnummer afzender Vraagnummer
BV BSN berichtnummer Resultaatcode (24001 ,24002, 24005)
Berichtresultaatcode (24000 Omschrijving resultaat
 • (“Document met nummer <<documentnummer>> kan niet gebruikt worden als identiteitsdocument volgens de WID artikel 1” (24001) of
 • (“Document met nummer <<documentnummer>> kan gebruikt worden als identiteitsdocument volgens de WID artikel 1” (24002) of
 • (“Document met nummer <<documentnummer>> staat niet geregistreerd als gestolen of vermist “(24002))
 • (“Documentnummer <<documentnummer>> is geen geldig nummer “(24005)
Omschrijving berichtresultaat (“Verwerking bericht
succesvol”)

Leg antwoordbericht “Opvragen validiteit documentnummer” vast

Het antwoordbericht wordt vastgelegd in het berichtenlogboek. Zie use
case “Leg bericht vast”.

Bied antwoordbericht “Opvragen validiteit documentnummer” aan

Het bericht wordt aangeboden aan de afzender.

Vul het auditlog

Het systeem registreert in het auditlog het resultaat van alle bovenstaande stappen. De volgende gegevens worden hierbij vastgelegd (Zie ook Alternatieve scenario´s 14):

Auditlog
Gegevens auditlog Toelichting
Huidige datum en tijd Systeemdatum-tijd
Identificatie afzender DN uit het certificaat
BV BSN-berichtnummer Het toegekende BV BSN
berichtnummer
Berichtnummer afzender Overnemen uit vraagbericht
Indicatie eindgebruiker/instantie Overnemen uit vraagbericht
Uitgevoerde actie De stap die uitgevoerd is
Resultaat van de uitgevoerde actie Resultaat van de uitgevoerde
stap
Resultaatcode Berichtresultaatcode uit het
antwoordbericht

Wanneer alle stappen met succes zijn doorlopen, worden de voorkomens van de betreffende stappen in het auditlog verwijderd. Van het verwerkte bericht wordt één nieuw voorkomen aangemaakt met de volgende gegevens:

Tabel
Gegevens auditlog Toelichting
Huidige datum en tijd Datum-tijd van de eerste stap
van het auditlog van betreffende
bericht
Identificatie afzender DN uit het certificaat
BV BSN-berichtnummer Het toegekende BV BSN
berichtnummer
Berichtnummer afzender Overnemen uit vraagbericht
Indicatie eindgebruiker/instantie Overnemen uit vraagbericht
Uitgevoerde actie “Bericht verwerkt”
Resultaat van de uitgevoerde actie “Succesvol"
Resultaatcode Berichtresultaatcode uit het
antwoordbericht

Alternatieve scenario's

Alternatief 1: Autorisatie mislukt

Indien de autorisatie wordt geweigerd, wordt het volgende antwoordbericht verstuurd naar de afzender “Afzender niet geautoriseerd” (berichtresultaatcode 4). Daarnaast wordt een melding in het systeemfoutenlogboek opgenomen. Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

Alternatief 2: Vraagnummer begint niet bij nummer 1

Indien de vraagnummer niet bij nummer 1 begint, wordt de volgende melding verstuurd naar de afzender “Vraagnummer begint niet bij 1” (berichtresultaatcode 13). Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

Alternatief 3: Vraagnummers zijn niet oplopend

Indien de nummering van vraagnummers niet oplopend +1 zijn, wordt de volgende melding verstuurd naar de afzender “Vraagnummers zijn niet oplopend” (berichtresultaatcode 14). Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

Alternatief 4: Bericht bevat geen vragen

Indien het inkomende bericht geen vragen bevat, wordt de volgende melding naar de afzender verstuurd ”Het bericht moet minimaal één vraag bevatten” (berichtresultaatcode 7). Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

Alternatief 5: Bericht bevat teveel vragen

Indien het inkomende bericht meer dan n vragen bevat, wordt de volgende foutmelding naar de afzender verstuurd “Het bericht bevat meer vragen dan het toegestane maximum” (berichtresultaatcode 6). Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

Alternatief 6: Identificatie afzender in vraagbericht is niet gevuld

Indien het veld Identificatie afzender van het vraagbericht niet gevuld is, wordt de volgende melding naar de afzender verstuurd ”De afzender van het bericht moet gevuld zijn” (berichtresultaatcode 8). Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

Alternatief 7: Berichtnummer afzender in vraagbericht is niet gevuld

Indien het veld berichtnummer afzender van het vraagbericht niet gevuld
is, wordt de volgende melding naar de afzender verstuurd ”Het
berichtnummer van de afzender moet gevuld zijn” (berichtresultaatcode 9). Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het
antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving
worden opgenomen.

Alternatief 8: Indicatie eindgebruiker in vraagbericht is niet gevuld

Indien het veld indicatie eindgebruiker van het vraagbericht niet gevuld is,
wordt de volgende melding naar de afzender verstuurd ”De indicatie
eindgebruiker van het bericht moet gevuld zijn” (berichtresultaatcode 10).
Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

Alternatief 9: Eén of meer vraagnummers niet ingevuld

Indien één of meer vraagnummers niet ingevuld zijn, wordt de volgende melding naar de afzender verstuurd “De vraagnummers moeten gevuld zijn” (berichtresultaatcode 11). Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

Alternatief 10: Documenttype is niet gevuld

Indien het documenttype niet is gevuld, wordt de volgende melding naar de afzender verstuurd “Documenttype is niet gevuld” (resultaatcode 24003). Hierna wordt verdergegaan met devolgende vraag, indien deze aanwezig is.

Alternatief 11: Documentnummer is niet gevuld

Indien het documentnummer niet is gevuld, wordt de volgende melding naar de afzender verstuurd “Documentnummer is niet gevuld” (resultaatcode 24004). Hierna wordt verdergegaan met de volgende vraag, indien deze aanwezig is.

Alternatief 12: Documentnummer is niet correct gevuld

Indien het documentnummer niet correct is gevuld, wordt de volgende melding naar de afzender verstuurd “Documentnummer is geen geldig nummer” (resultaatcode 24005). Hierna wordt verdergegaan met de volgende vraag, indien deze aanwezig is.

Alternatief 13: Fout bij ophalen gegevens

Indien er een fout optreedt bij het ophalen van de gegevens uit de registratie, wordt de melding ”Er is een fout opgetreden” (berichtresultaatcode 2) in het bericht opgenomen. Daarnaast wordt een melding in het systeemfoutenlogboek opgenomen. Hierna wordt
verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

Alternatief 14: Fout bij vullen auditlog

Indien het auditlog niet gevuld kan worden, wordt een melding in het systeemfoutenlogboek opgenomen en moet de verwerking van het bericht stoppen. Aan de afzender van het bericht wordt de melding “Er is een fout opgetreden” (berichtresultaatcode 2) verstuurd. Indien het tussenstappen betreft wordt direct verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde
berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.Indien het de laatste stap betreft, zal wel de beheerorganisatie, maar niet de afzender hierover geïnformeerd worden.

Subprocessen

Niet van toepassing

Belangrijke scenario's

Niet  van toepassing

Precondities

 • BV BSN heeft toegang tot de registers
 • De actor die het bericht verstuurd is geauthenticeerd (zie use case 17 Authenticeren)

Postcondities

 • BV BSN heeft antwoordbericht verstuurd aan de actor over validiteit van identiteitsdocument nummer
 • Alle ondernomen acties zijn vastgelegd in het auditlog

Extensies

Niet van toepassing.

Speciale eisen

De lijst met documenttypen en bijbehorende registers voor verificatie dienen flexibel opgezet te worden, zodat uitbreidbaarheid in de toekomst mogelijk is.