UC25 Periodieke controle nummerregister

De use case 'Periodieke controle nummerregister' beschrijft de stappen voor het periodiek controleren van het nummerregister.

Hoofdscenario

Initiatie

Start periodieke controle nummerregister

De BV BSN start periodiek (instelbaar) het proces “periodiek controleren nummerregister” middels een batchjob.

Verwerking

Controleer nummers

Het nummerfoutenlogboek wordt als volgt bijgewerkt:

1. Voor ieder nummer in de registers GBA en RNI wordt gecontroleerd of het nummer in het nummerregister van de BV BSN staat vermeld met de status “in verkeer” en met als registratie het register waar het nummer in staat (GBA of RNI). Als dit niet het geval is, wordt het betreffende nummer aan het nummerfoutenlogboek toegevoegd met 1 van de volgende foutmeldingen (zie ook Alternatieve scenario’s 1 en 2):

a. Nummer staat in [GBA of RNI] maar niet in nummerregister;
b. Nummer staat in [GBA of RNI] maar heeft in nummerregister
status [status];
c. BSN is in register [GBA of RNI] gevonden, maar staat volgens
nummerregister in [RNI of GBA]

In het nummerfoutenlogboek worden de volgende gegevens opgenomen:

Tabel
Gegevens nummerfoutenlogboek Toelichting
Foutnummer Uniek volgnummer
BV BSN-Berichtnummer Nvt
BSN BSN waar de fout betrekking op heeft
Indicatie van de fout

“Nummer staat in [GBA of RNI] maar niet in
nummerregister”
“Nummer staat in [GBA of RNI] maar heeft in
nummerregister status [status]”
“BSN is in register [GBA of RNI] gevonden,
maar staat volgens nummerregister in [RNI of
GBA]”

Datum/tijd Datum tijd van constatering van de fout
Status van de verwerking van de fout Open

Indien het nummerfoutenlogboek niet gevuld kan worden, wordt een melding in het systeemfoutenlogboek opgenomen (zie ook Alternatieve scenario’s 4). Dit heeft verder geen invloed op de verwerking.

2.Voor ieder nummer in het register BvR wordt gecontroleerd of het nummer aan de volgende eis voldoet: Het nummer staat in het nummerregister van de BV BSN, heeft de status “gedistribueerd” en als registratie “belastingdienst”,. Als dit niet het geval is, wordt het betreffende nummer aan het nummerfoutenlogboek toegevoegd met 1 van de volgende foutmeldingen (zie ook Alternatieve scenario’s 3):
a. Nummer staat in BvR maar bevindt zich niet in nummerregister;
b. Nummer staat in BvR maar heeft in nummerregister status [status];
c. Nummer staat in BvR maar in nummerregister staat registratie [registratie] vermeld.

In het nummerfoutenlogboek worden de volgende gegevens opgenomen:

Tabel
Gegevens nummerfoutenlogboek Toelichting
Foutnummer Uniek volgnummer
BV BSN-Berichtnummer Nvt
BSN BSN waar de fout betrekking op heeft
Indicatie van de fout “Nummer staat in BvR maar bevindt zich niet
in nummerregister”
“Nummer staat in BvR maar heeft in
nummerregister status [status]”
“Nummer staat in BvR maar in
nummerregister staat registratie [registratie]
vermeld”
Datum/tijd Datum tijd van constatering van de fout
Status van de verwerking van de fout Open

Indien het nummerfoutenlogboek niet gevuld kan worden, wordt een melding in het systeemfoutenlogboek opgenomen (zie ook Alternatieve scenario’s 4). Dit heeft verder geen invloed op de verwerking.

3. Voor elk nummer (in het nummerregister met status “in verkeer” bij RNI of GBA) wordt gecontroleerd of het nummer voorkomt in een registratie. Als dit niet het geval is, wordt het betreffende nummer aan het nummerfoutenlogboek toegevoegd met de volgende melding (zie ook Alternatieve scenario’s 1, 2 en 3):
a. Nummer komt niet voor in een registratie
In het nummerfoutenlogboek worden de volgende gegevens opgenomen:

Tabel
Gegevens nummerfoutenlognboek Toelichting
Foutnummer Uniek volgnummer
BV BSN-Berichtnummer Nvt
BSN BSN waar de fout betrekking op heeft
Indicatie van de fout “Nummer komt niet voor in een registratie”
Datum/tijd Datum tijd van constatering van de fout
Status van de verwerking van de fout Open

Indien het nummerfoutenlogboek niet gevuld kan worden, wordt een melding in het systeemfoutenlogboek opgenomen (zie ook Alternatieve scenario’s 4). Dit heeft verder geen invloed op de verwerking.

4. Op basis van de controleperiode (zie “Start periodieke controle nummerregister”) worden alle berichten in het berichtenlogboek, met “dienstsoort = distribueer nummer”, gebruikt voor het controleren van het nummerregister. Voor elk bericht moet het nummerregister voldoen aan de volgende eisen: Het nummer moet status
‘gedistribueerd’ hebben aan de instantie in het berichtenlog. Indien het nummer niet de status ‘gedistribueerd’ heeft, wordt in de nummerhistorie gezocht naar een voorkomen met de status gedistribueerd aan de instantie, zoals in het berichtenlog is vermeld.
Als deze niet voorkomt of als de instantie niet overeenkomt, wordt een fout aan het nummerfoutenlogboek toegevoegd. (zie ook Alternatieve scenario’s 4).

In het nummerfoutenlogboek worden de volgende gegevens opgenomen:

Tabel
Gegevens nummerfoutenlogboek Toelichting
Foutnummer Uniek volgnummer
BV BSN-Berichtnummer Nvt
BSN BSN waar de fout betrekking op heeft
Indicatie van de fout “BSN [nummer] was niet gedistribueerd”
Datum/tijd Datum tijd van constatering van de fout
Status van de verwerking van de fout Open

Indien het nummerfoutenlogboek niet gevuld kan worden, wordt een melding in het systeemfoutenlogboek opgenomen (zie ook Alternatieve scenario’s 4). Dit heeft verder geen invloed op de verwerking.

Afronding

Vul het auditlog

Het systeem registreert in het auditlog het resultaat van de volgende mogelijke situaties:

  • Het proces is gestart
  • Het proces is niet gestart
  • Het proces is succesvol beëindigd
  • Het proces is niet succesvol beëindigd

De volgende gegevens worden hierbij vastgelegd (zie ook Alternatieve
scenario´s 5):

Tabel
Gegevens auditlog Toelichting
Huidige datum en tijd Systeemtijd en datum
Identificatie afzender Systeem BV BSN
BV BSN-berichtnummer Nvt
Berichtnummer afzender Nvt
Indicatie eindgebruiker/ instantie Nvt
Uitgevoerde actie De stap die uitgevoerd is
Resultaat van de uitgevoerde actie Resultaat van de stap
Resultaatcode (Betreffende Systeemfoutcode)

Alternatieve scenario's

Alternatief 1: Fout bij ophalen GBA gegevens

Indien er een fout optreedt bij het ophalen van gegevens uit de GBA dan wordt een melding in het systeemfoutenlogboek opgenomen. Proces gaat verder met overige registers en controles.

Alternatief 2: Fout bij ophalen RNI gegevens

Indien er een fout optreedt bij het ophalen van gegevens uit de RNI dan wordt een melding in het systeemfoutenlogboek opgenomen. Proces gaat verder met overige registers en controles.

Alternatief 3: Fout bij ophalen BvR gegevens

Indien er een fout optreedt bij het ophalen van gegevens uit de BvR dan wordt een melding in het systeemfoutenlogboek opgenomen. Proces gaat verder met overige registers en controles.

Alternatief 4: Fout bij registreren fout in het nummerfoutenlogboek

Indien er een fout optreedt bij het wegschrijven van de fouten in het nummerfoutenlogboek dan wordt de melding in het systeemfoutenlogboek opgenomen.

Alternatief 5: Fout bij vullen auditlog

Indien het auditlog niet gevuld kan worden, wordt een melding in het systeemfoutenlogboek opgenomen. Aan de afzender van het bericht wordt de melding “Er is een fout opgetreden” (berichtresultaatcode 2) verstuurd.Indien het tussenstappen betreft wordt direct verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen. Indien het de laatste stap betreft, zal wel de beheerorganisatie, maar niet de afzender hierover geïnformeerd worden.

Subprocessen

Niet van toepassing.

Belangrijke scenario’s

Niet van toepassing.

Precondities

  • Tijdstip van uitvoeren moet ingesteld zijn.

Postcondities

  • Alle ondernomen acties zijn vastgelegd in het auditlog
  • Alle controles zijn uitgevoerd en de gevonden nummerfouten in het nummerfoutenlogboek opgenomen.

Extensies

Niet van toepassing.

Speciale eisen

Niet van toepassing.