Fotomatrix model 2007 (acceptatiecriteria voor de pasfoto in de Nederlandse reisdocumenten)

De acceptatiecriteria voor pasfoto’s in reisdocumenten worden in deze brochure gedetailleerd toegelicht en getoond op voorbeeldfoto’s. Deze 'fotomatrix' beschrijft ook de uitzonderingen op de kwaliteitseisen.