Overzicht ‘Lange straatnamen en inkorten volgens NEN normering’

In het overzicht ‘Lange straatnamen en inkorten volgens NEN-normering’ vindt u een overzicht per gemeente met straatnamen die op 26 juni 2017 langer zijn dan 24 posities.

Op 1 oktober 2017 moeten alle straatnamen van actuele adressen die langer zijn dan 24 tekens ingekort zijn conform de NEN 5825:2002 norm. Hiervoor was eerder als deadline 1 juli 2017 aangegeven.

Wijzigingen nieuwe lijst

In deze lijst staan alleen de straatnamen die op 26 juni 2017 nog niet op juiste wijze zijn ingekort.

De NEN-norm zoals deze is opgenomen in Handleiding Uitvoeringsprocedures (HUP) blijkt af te wijken van de officiele norm. Het gaat om de inkorting van de uitgang plein bij een Naam Openbare Ruimte. De HUP schrijft voor dat die moet worden ingekort tot 'pl', terwijl de norm 'pln' voorschrijft. Ook in de BAG blijkt deze inkorting niet juist te zijn. In overleg met BAG is besloten deze alsnog aan te passen indien nodig. De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) stuurt de betreffende gemeenten hierover een e-mail. In het bovenstaande overzicht is daarom in de toelichting de volgende informatie toegevoegd.

  1. plein-aanpassing rood = de straatnaam dient (wederom) aangepast te worden in verband met de gewijzigde inkorting van de uitgang plein
  2. plein-aanpassing groen= inkorting is correct in tegenstellling tot wat RvIG eerder heeft gecommuniceerd, u hoeft niets meer aan te passen.
  3. plein-aanpassing oranje= er zijn nog andere aanpassingen die doorgevoerd moeten worden.  

De infrastructurele wijziging betreft alle persoonslijsten waar personen op een adres in die straat staan ingeschreven. Dit geldt zowel voor personen die op dat adres wonen als voor personen die een briefadres hebben op dat adres. Straatnamen in de adreshistorie (categorie 58) mogen niet worden aangepast.