Documenten

Overzicht ‘Lange straatnamen en afkorten volgens NEN normering’

In het overzicht ‘Lange straatnamen en afkorten volgens NEN normering’ vindt u een overzicht met alle straatnamen die langer zijn dan 24 posities per gemeente. Hierbij is voor zover mogelijk de correcte NEN- afkorting meegegeven en hoe deze zich verhoudt met de persoonslijst in 2014 (wel/geen verschil).

Op 1 juli 2017 moeten alle straatnamen van actuele adressen die langer zijn dan 24 tekens afgekort zijn conform de NEN 5825:2002 norm. Hiervoor was eerder als deadline 8 april aangegeven.

Wijzigingen verbeterde lijst

Alle wijzigingen ten opzichte van de in september 2016 gepubliceerde lijst zijn met een kleur gemarkeerd. De verklaring voor die markering treft u in de laatste kolom aan. In de voorlaatste kolom is aangegeven of – bij de telling in november – er sprake was van een verschil tussen de wijze waarop de straatnaam in de gemeente op de persoonslijsten (PL’en) was opgenomen en de correcte NEN-afkorting.

Als in die kolom de tekst ‘Verschil’ staat, moet u vóór 1 juli 2017 actie ondernemen op de PL’en waar personen op een adres in die straat staan ingeschreven. Dit geldt zowel voor personen die op dat adres wonen als voor personen die een briefadres op zo’n adres hebben. Straatnamen in de adreshistorie (cat 58) mogen niet worden aangepast.

Let bij het gebruik van het overzicht op het volgende:

  • In totaal zijn er 313 gemeenten die hun straatnamen dienen te controleren.  Uw gemeente hoeft dus niet voor te komen op het overzicht.
  • Bij 1926 straatnamen komt de straatnaam (08.11.10) op de PL in 2014 overeen met de NEN-afkorting. U hoeft deze straatnamen niet aan te passen.  
  • Bij 1834 straatnamen komt de straatnaam (08.11.10) op de PL in 2014 NIET overeen met de NEN-afkorting. Er is een verschil geconstateerd. U dient de straatnaam juist af te korten volgens de correcte NEN-afkorting die u ook terug vindt in het overzicht.  
  • Bij 92 straatnamen (rood gemarkeerd) ontbreekt de straatnaam in de 2014-lijst. U dient hier zelf na te gaan of de straatnaam juist is afgekort en zo niet deze aan te passen.
  • Bij 109 straatnamen met diacrieten staan deze zonder diacrieten in de 2014-tabel (geel gemarkeerd) . U dient zelf te controleren of de diacrieten correct staan vermeld.
  • Twee straatnamen staan anders geschreven in de 2016-selectie dan in de 2014-tabel (groen gemarkeerd ). U dient deze zelf te controleren en zo nodig aan te passen.  
  • In het derde tabblad staan 28 straatnamen met diacrieten die hierdoor langer zijn dan 24 posities, maar dat fysiek niet zijn en daarom niet afgekort hoeven te worden.