Documenten

Overzicht ‘Lange straatnamen en afkorten volgens NEN normering’

In het overzicht ‘Lange straatnamen en afkorten volgens NEN normering’ vindt u een per gemeenten overzicht met straatnamen die op 18 april 2017 langer zijn dan 24 posities.

Op 1 juli 2017 moeten alle straatnamen van actuele adressen die langer zijn dan 24 tekens afgekort zijn conform de NEN 5825:2002 norm. Hiervoor was eerder als deadline 8 april 2017 aangegeven.

Wijzigingen nieuwe lijst

In deze lijst staan alleen de straatnamen die op 18 april 2017 niet op juiste wijze zijn afgekort. Al deze straatnamen moeten voor 1 juli 2017 volgens de NEN-normering afgekort worden. De infrastructurele wijziging betreft alle persoonslijsten waar personen op een adres in die straat staan ingeschreven. Dit geldt zowel voor personen die op dat adres wonen als voor personen die een briefadres hebben op dat adres. Straatnamen in de adreshistorie (categorie 58) mogen niet worden aangepast.

Let bij het gebruik van het overzicht op het volgende:

  • 175 gemeenten dienen nog aanpassingen te verrichten voor 1 juli 2017. Komt uw gemeente niet voor, dan hoeft u niets te doen.
  • Bij 911 straatnamen komt de straatnaam (08.11.10) op de persooslijst in 2014 NIET overeen met de NEN-afkorting. Er is een verschil geconstateerd. U dient de straatnaam juist af te korten volgens de correcte NEN-afkorting die u ook terug vindt in het overzicht.  
  • Nog enkele namen van openbare ruimten wijken af van de BAG (te selecteren in de kolom Toelichting)