Werkinstructie melden van vermoeden van mogelijke fraude

Per 1 oktober 2017 is in de paspoortuitvoeringsregeling vastgelegd dat een burger vermoeden van fraude met een kopie of het documentnummer van een paspoort of Nederlandse identiteitskaart (NIK) kan melden bij de gemeente. Onderstaand vindt u een werkinstructie hoe u, als medewerker van een gemeente, moet handelen bij een melding.