Logisch Ontwerp GBA versie 3.11

Op 3 februari 2019 is het Logisch Ontwerp GBA versie 3.11 van kracht geworden. Deze LO-wijziging maakt het mogelijk om op verzoek van een ouder gegevens van een levenloos geboren kind te registreren in de Basisregistratie Personen (BRP).