Overzicht conflicterende landen

Gebruik 2e paspoort

Je kunt een 2e paspoort nodig hebben in onder ander de volgende situatie: je bezoekt in een reis achtereenvolgens verschillende landen die met elkaar in conflict zijn. Toegang tot het ene land kan dan problemen geven, als van het andere land een stempel in hetzelfde paspoort staat. In de lijst met conflicterende landen op deze pagina staat voor welke landen dit geldt.

Overzicht conflicterende landen

Voor reizen van Israël naar één of meerdere van de in onderstaande kolom vermelde landen is het van belang dat uw Nederlandse paspoort geen visum mag bevatten van Israël. 

Bevat uw paspoort een visum van een van de in het overzicht vermelde landen en u reist Israël in, dan kan dit aanleiding zijn voor extra controle door de Israëlische grensbeambten en daarmee gepaard gaand oponthoud. 

  • Afghanistan
  • Irak
  • Iran
  • Jemen
  • Libanon
  • Libië
  • Pakistan
  • Saudi-Arabië
  • Sudan
  • Syrië

Voor bovenstaande reizen komt u in aanmerking voor een tweede paspoort. Een tweede paspoort heeft een geldigheidsduur van twee jaar. Het eerste paspoort mag niet vol gestempeld of verlopen zijn.

Israël

Voor reizen naar Israël tot drie maanden is voor Nederlanders geen visum vereist.

Door Israël worden bij grensoverschrijding geen stempels in het paspoort geplaatst.

Indien naar landen wordt gereisd waarvoor visa vereist zijn, dient in eerste instantie het eerste paspoort gebruikt te worden. Het tweede paspoort is bedoeld om te reizen in de periode dat voor het eerste paspoort visa worden aangevraagd.

Indien naar politiek tegengestelde landen wordt gereisd kunnen beide paspoorten onafhankelijk worden gebruikt. Het gebruik van twee paspoorten is te allen tijde voor risico van de houder.

N.B. het is gewenst de aanvrager van een tweede paspoort uitdrukkelijk mede te delen dat bij grensoverschrijding slechts één paspoort wordt getoond.