Animatie LAA


De Landelijke Aanpak Adreskwaliteit is een samenwerking van publieke organisaties...
die werken aan het herkennen en herstellen van incorrecte adresgegevens in de Basis Registratie Personen, de BRP.
In Nederland wordt van iedereen het woonadres bijgehouden.
Dat gebeurt in de BRP.
Alle overheidsinstanties maken hier bij de uitvoering van hun taken gebruik van.
Het is dus belangrijk dat woonadressen kloppen.
Als mensen verkeerd geregistreerd staan, kan de overheid ze niet bereiken.
Hierdoor lopen ze zorg en eventuele toeslagen mis die ze wellicht nodig hebben.
Ook bestaat de kans dat mensen met een foutief woonadres...
ten onrechte overheidsgeld krijgen of dat boetes niet geïnd kunnen worden.
Gemeenten en overheidsdiensten vermoeden soms dat de adresregistratie niet klopt.
Bijvoorbeeld wanneer er veel mensen op een bepaald adres staan ingeschreven...
of als overheidspost retour wordt gestuurd.
Op basis van diverse profielen worden signalen gemaakt.
Een gemeente kan met deze signalen een onderzoek starten...
en bij serieuze twijfel, een huisbezoek afleggen.
Op die manier stelt de gemeente vast of de adresgegevens kloppen.
Kloppen ze niet, dan corrigeert de gemeente deze in de BRP.
Zo verbetert de kwaliteit van de BRP en beschikken overheidsorganisaties over de juiste, actuele gegevens.
Ook kunnen gemeenten met de bevindingen van het huisbezoek hun dienstverlening voor de bewoner aanpassen en verbeteren.
Door op huisbezoek te gaan, krijgen gemeenten zicht op mensen die mogelijk hulp nodig hebben.
Of op misstanden die zich achter de voordeur afspelen.
Zo werkt de overheid in de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit samen aan de kwaliteit van de BRP.
Wil je meer weten? Kijk op www.rvig.nl