Is de aanpassing van toepassing op alle uitgevende instanties?

Deze aanpassing geldt alleen voor de Nederlandse gemeenten. Documenten aangevraagd door alle andere uitgevende instanties blijven volgens de huidige afspraken geleverd worden.