Maakt RvIG een implementatieplan?

Er wordt geen implementatieplan voor gemeenten gemaakt door RvIG. De aanpassing van de maximale levertijd heeft mogelijk wel impact voor individuele gemeenten, maar RvIG kan dat niet per gemeente voorbereiden. Dit is onder meer de reden dat we een twee maanden implementatietermijn hanteren. Gemeenten hebben daarmee de tijd om te inventariseren welke communicatie-uitingen en roosters aangepast moeten worden.