Waarom zijn er verschillen met andere uitgevende instanties waar wel volgens de huidige afspraken geleverd blijft worden.

Hier gaat het om afspraken met het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) en het Caribisch gebied waar we te maken hebben met doorzending naar verschillende tijdszones. Hierover zijn specifieke afspraken gemaakt en die blijven van kracht.