Wijzigen andere specifieke afspraken die gemaakt zijn door deze wijziging?

Nee, specifieke afspraken die zijn gemaakt i.v.m. openingstijden van een locatie blijven gehandhaafd.