Op de website publicaties.rvig.nl vindt u de autorisatiebesluiten en de landelijke tabellen. Overige documenten van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens vindt u via deze pagina.

609 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Kan ik bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens een PKIoverheid-Certificaat kopen?

Nee, de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens geeft geen PKIoverheid-Certificaten uit. Het certificaat is te verkrijgen bij ...

Vraag en antwoord

Wat zijn verificatievragen?

Verificatievragen zijn vragen die een gebruiker moet of mag stellen in verband met de verificatie van een burgerservicenummer ...

Vraag en antwoord

Memorie van toelichting voorstel wet Burgerservicenummer

Dit wetsvoorstel introduceert een algemeen persoonsnummer voor gebruik door overheidsorganen en daartoe aangewezen andere ...

Publicatie | 19-07-2007

Aansluiten gebruik BV BSN

Bij aansluiting op en gebruik van de Beheervoorziening Burgerservicenummer is het van belang dat u kennis neemt van alle regels ...

Richtlijn | 03-07-2007

Technische opzet Gemeentelijke basisadministratie (GBA)

De bevolkingsadministratie in Nederland is een decentrale gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

Richtlijn | 26-06-2007

Veiligheidskenmerken reisdocumenten

Op deze pagina vindt u alle veiligheidskenmerken voor reisdocumenten.

Richtlijn | 25-06-2007

Welke verplichtingen heb ik als overheidsorganisatie in het kader van de Wet algemene bepalingen BSN?

De verplichtingen voor overheidsorganisaties zijn opgenomen in de Wet algemene bepalingen BSN. Hierin is opgenomen (artikel 10 ...

Vraag en antwoord

Verbetering kwaliteit handtekeningen Nederlandse reisdocumenten

Onderzoek laat zien dat de wijze waarop de burger zijn of haar handtekening op het aanvraagformulier zet, bepalend is voor de ...

Richtlijn | 10-12-2006

WSDL BSN-verificatie

Richtlijn | 01-12-2006

Overzicht functionaliteiten BV BSN

Dit document geeft een overzicht van de gewenste functionaliteit van de Beheervoorziening Burgerservicenummer en een korte ...

Richtlijn | 10-03-2006

Zie ook