Op de website publicaties.rvig.nl vindt u de autorisatiebesluiten en de landelijke tabellen. Overige documenten van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens vindt u via deze pagina.

615 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Technische opzet Gemeentelijke basisadministratie (GBA)

De bevolkingsadministratie in Nederland is een decentrale gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

Richtlijn | 26-06-2007

Veiligheidskenmerken reisdocumenten

Op deze pagina vindt u alle veiligheidskenmerken voor reisdocumenten.

Richtlijn | 25-06-2007

Welke verplichtingen heb ik als overheidsorganisatie in het kader van de Wet algemene bepalingen BSN?

De verplichtingen voor overheidsorganisaties zijn opgenomen in de Wet algemene bepalingen BSN. Hierin is opgenomen (artikel 10 ...

Vraag en antwoord

Verbetering kwaliteit handtekeningen Nederlandse reisdocumenten

Onderzoek laat zien dat de wijze waarop de burger zijn of haar handtekening op het aanvraagformulier zet, bepalend is voor de ...

Richtlijn | 10-12-2006

WSDL BSN-verificatie

Richtlijn | 01-12-2006

Overzicht functionaliteiten BV BSN

Dit document geeft een overzicht van de gewenste functionaliteit van de Beheervoorziening Burgerservicenummer en een korte ...

Richtlijn | 10-03-2006

Glossary BV BSN

De glossary bevat een verklarende woordenlijst van afkortingen en termen die gebruikt worden in de context van het ...

Richtlijn | 19-10-2005

Actorbeschrijving BV BSN

Dit document beschrijft de actoren van het systeem Beheervoorziening Burgerservicenummer.

Richtlijn | 19-10-2005

Foutsituaties en foutmeldingen

In dit document wordt beschreven welke foutsituaties zich kunnen voordoen in het berichtenverkeer, en welke foutmeldingen met ...

Richtlijn | 02-05-2005

Implementatie normen voor de veiligheidskenmerken van biometrische gegevens reisdocumenten

Implementatie van de verordening van de Europese Unie betreffende normen voor de veiligheidskenmerken van reisdocumenten.

Besluit | 18-04-2005

Zie ook