De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) helpt gemeenten en burgers bij het bestrijden van fraude. Wij helpen gemeenten met risicoprofielen en preventie. Individuele burgers ondersteunen wij via het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude en -fouten (CMI).