Centraal Meldpunt Identiteitsfraude en -fouten (CMI)

Het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude en -fouten (CMI) is onderdeel van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG).

Bij het CMI kunnen burgers terecht voor: 

  • het melden van identiteitsfraude of van een fout in hun persoonsgegevens
  • tips om identiteitsfraude te voorkomen
  • advies en ondersteuning als men slachtoffer is van identiteitsfraude

Bij een melding van identiteitsfraude of –fout neemt het CMI contact op met de melder. Als dit nodig is schakelt het CMI een van de ketenpartners als de Belastingdienst, politie of RDW in.

Daarnaast levert het CMI een bijdrage aan bewustwording en preventie van identiteitsfraude met presentaties, workshops en andere voorlichtingsactiviteiten. Het CMI raadt bijvoorbeeld het gebruik van de KopieID-app aan.

Contact met het CMI

Bent u slachtoffer van identiteitsfraude? Vul dan het meldingsformulier identiteitsfraude in. Het CMI helpt slachtoffers bij het oplossen van de gevolgen van identiteitsfraude en -fouten.

Heeft u vragen over de werkwijze of de rol van het CMI? Neem dan contact met ons op:

Telefoonnummer 088 - 900 10 00 (lokaal tarief)

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur