Presentatie workshop 'Data: het nieuwe goud'

‘Kersverse vader ‘uit huis’, moeder casht toeslagen’. Een krantenkop die u vast kent. Misschien bent u alert op signalen van fraude, maar beschikt u nog niet over alle kennis en tools om fraude in uw data te herkennen. Tijdens deze duo-workshop helpt het analyseteam fraudebestrijding van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) u de schat aan data te ontginnen.

Daarnaast presenteert de gemeente Tilburg het project Adressen op orde. Verhuisaangiften worden geautomatiseerd getoetst op basis van risico-indicatoren. Hierdoor worden foutieve inschrijvingen in de Basisregistratie Personen (BRP) voorkomen. Bij een hit op een of meerdere indicatoren wordt de aangifte aangeboden voor nader onderzoek. Snel schakelen met collega-afdelingen en de aangever voorkomt dat een foutieve aangifte wordt verwerkt. Correctie van gegevens en het terugdraaien van uitkeringen is niet meer nodig. Uw gemeente is in control!