Poster ID-fraude

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) stelt deze poster beschikbaar voor gemeenten. Gemeenten kunnen deze gebruiken om jongeren te wijzen op de mogelijke gevolgen van het (uit)lenen van een Nederlandse identiteitskaart of paspoort.