Fred en Sarita

Op basis van jouw gegevens bij verschillende\Noverheidsorganisaties worden veel zaken geregeld.
Het is dus belangrijk dat jouw gegevens kloppen.
Soms gaat er iets fout. En dat kan vervelende gevolgen hebben.
Hoe los je dat op?
Auto’s overschrijven van het éne naar het andere bedrijf, het lijkt makkelijk, maar dat is het niet altijd.
Fred heeft zijn bedrijf opgesplits in twee nieuwe bedrijven.
Daarna bleek dat alle auto’s ook op beide bedrijven geregistreerd zijn.
Met stevige belastingaanslagen en aanmaningen tot gevolg.
Het CJIB, de RDW en de Kamer van Koophandel kwamen er samen niet goed uit en konden niet zien waar de fout precies lag.
Gelukkig kenden de betrokkenen het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties en maakten ze melding van de zaak.
Medewerker Sarita ging aan de slag om een oplossing te zoeken.
Eerst zorgde Sarita ervoor dat iedereen op de hoogte was van het probleem en dat de boetes en belastingen tijdelijk werden stopgezet.
Dat gaf Fred rust.
Vervolgens werd de fout ontdekt en zijn de auto’s door de RDW op de juiste bedrijfsnaam gezet.
De al eerder uitgeschreven boetes en belastingaanslagen bleven wél gelden...
dus daarvoor ging Sarita in overleg met alle betrokkenen.
Na overleg zijn de boetes en belastingen op ’oninbaar’ gezet.
Fred heeft van de eerdere fout nu geen vervelende gevolgen meer.
Missie geslaagd.