Melding doen bij het MFO

Op deze pagina kun je een melding indienen bij het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO).
Om voor behandeling door het MFO in aanmerking te komen moet jouw melding aan twee voorwaarden voldoen:

 1. Jouw melding gaat over een situatie die ontstaan is door de registratie van gegevens bij de overheid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de gemeente.
 2. Je hebt al geprobeerd om tot een oplossing te komen bij de organisatie binnen de overheid die verantwoordelijk is, maar daar is het niet gelukt.

Twijfel je waar je binnen de overheid terecht kunt? Kijk dan eerst in ons schema.  Hier vind je ook contactgegevens van verschillende organisaties binnen de overheid.

Voldoet jouw melding aan de beide voorwaarden? Vul dan een meldingsformulier in.

Meldingsformulier

Kies uit de formulieren het formulier dat bij jouw situatie past. Bij elk formulier kun je aangeven of je de melding namens jouzelf of namens een ander doet.
Je kunt kiezen uit de volgende formulieren:

 • Meldingsformulier 1: Burgers
  Je wilt melding doen van een fout in jouw persoonsgegevens in een registratie bij de overheid. Dit formulier kun je ook gebruiken als je als zakelijke partij namens een burger een melding wilt doen.
 • Meldingsformulier 2: Zakelijk
  Je wilt melding doen van een fout in jouw bedrijfsgegevens in een registratie bij de overheid.
 • Meldingsformulier 3: Overheidsorganisaties
  Je wilt als medewerker van een (semi-)overheidsorganisatie een melding doen.

Je kunt met een van de 3 formulieren een melding doen bij het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties.
Heb je het formulier verstuurd? Dan krijg je per mail een bevestiging. Wij nemen vervolgens binnen 4 werkdagen contact met je op.

Iemand machtigen

Wil je namens iemand anders een melding doen? Dat kan. Denk je er dan aan een ingevuld en ondertekend machtigingsformulier mee te sturen?

Een machtiging is niet nodig als je handelt als advocaat, bewindvoerder, curator, mentor in de zin van het Burgerlijk Wetboek of als ouder van een kind tot 16 jaar oud.

AVG- en Wob-verzoeken

De meldingsformulieren zijn niet bedoeld om een beroep te doen op jouw AVG-rechten. Denk hierbij aan het recht op inzage en het recht om vergeten te worden. Wil je een beroep doen op deze rechten? Dan kan dit via een schriftelijk verzoek. Wil je een beroep doen op de Wet openbaarheid bestuur (Wob-verzoek)? Lees meer hierover op onze informatiepagina over AVG-rechten en hoe je een Wob verzoek in kan dienen. De links staan onderaan deze pagina.