Formulier voor burgers

Om voor behandeling door het MFO in aanmerking te komen moet jouw melding aan twee voorwaarden voldoen:

  1. Jouw melding gaat over een situatie die ontstaan is door de registratie van gegevens bij de overheid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de gemeente.
  2. Je hebt al geprobeerd om tot een oplossing te komen bij de organisatie binnen de overheid die verantwoordelijk is, maar daar is het niet gelukt.

Meldingsformulier 1: Door of namens burger

Persoonlijke gegevens

Je doet melding van een fout in een registratie bij de overheid. *

Doe je melding namens een ander? Vergeet dan niet het machtigingsformulier mee te sturen. Vul ook hieronder eerst de gegevens van de ander in.
Speelt dit probleem ook bij jouw partner/huisgenoot, dan hoef je maar 1 melding te doen.

Gegevens van de persoon om wie het gaat

Geslacht
group_name

Gegevens Gemachtigde

Geslacht Gemachtigde

Vul hier het e-mailadres in dat we kunnen gebruiken om contact met je op te nemen. Op dit e-mailadres ontvang je en reactie.

Gegevens Melding

Als je weet over welke basisregistratie het gaat, selecteer deze hiernaast:

(meerdere keuzes mogelijk)

De gegevens die je in dit veld invult, worden verwerkt in onze registratie. Vul hier daarom alleen gegevens in die relevant zijn voor het behandelen van jouw melding. (maximaal 1000 tekens)

(maximaal 500 tekens)

(maximaal 500 tekens)

(maximaal 500 tekens)

(maximaal 100 tekens)

(maximaal 500 tekens)

Informatie over de verwerking van de door jouw aangeleverde persoonsgegevens

Wij gebruiken jouw gegevens om jouw melding te behandelen. Hiervoor kan het soms noodzakelijk zijn om jouw gegevens te delen met andere overheidsorganisaties die betrokken zijn bij jouw probleem. Jouw persoonsgegevens worden na het afsluiten van jouw melding 5 jaar bewaard.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken jouw gegevens, met jouw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om jouw melding te behandelen.

Op welke manier worden jouw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken jouw gegevens om jouw melding te behandelen. Indien noodzakelijk delen wij jouw gegevens met de instanties die nodig zijn om tot een oplossing van de melding te komen, zoals Gemeenten, de Belastingdienst, het Kadaster, de Kamer van Koophandel en uitvoeringsinstellingen van sociale verzekeringswetten. Jouw gegevens worden niet met buitenlandse organisaties gedeeld.

Hoelang bewaren wij jouw gegevens?

Zodra wij jouw melding hebben afgerond, blijven jouw persoonsgegevens nog 5 jaar bewaard. Hierna worden jouw persoonsgegevens uit onze systemen verwijderd.

Wat zijn jouw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *