Formulier voor burgers

Om voor behandeling door het MFO in aanmerking te komen moet jouw melding aan twee voorwaarden voldoen:

  1. Jouw melding gaat over een situatie die ontstaan is door de registratie van gegevens bij de overheid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de gemeente.
  2. Je hebt al geprobeerd om tot een oplossing te komen bij de organisatie binnen de overheid die verantwoordelijk is, maar daar is het niet gelukt.

Meldingsformulier 1: Door of namens burger

Persoonlijke gegevens
Je doet melding van een fout in een registratie bij de overheid.(verplicht)
Doe je melding namens een ander? Vergeet dan niet het machtigingsformulier mee te sturen. Vul ook hieronder eerst de gegevens van de ander in. Speelt dit probleem ook bij jouw partner/huisgenoot, dan hoef je maar 1 melding te doen.
Gegevens van de persoon om wie het gaat
Geslacht
Gegevens Gemachtigde
Geslacht Gemachtigde
Vul hier het e-mailadres in dat we kunnen gebruiken om contact met je op te nemen. Op dit e-mailadres ontvang je en reactie.
Gegevens Melding
Als je weet over welke basisregistratie het gaat, selecteer deze hiernaast:
(meerdere keuzes mogelijk)
De gegevens die je in dit veld invult, worden verwerkt in onze registratie. Vul hier daarom alleen gegevens in die relevant zijn voor het behandelen van jouw melding. (maximaal 1000 tekens)
(maximaal 500 tekens)
(maximaal 500 tekens)
(maximaal 500 tekens)
(maximaal 100 tekens)
(maximaal 500 tekens)
Informatie over de verwerking van de door jouw aangeleverde persoonsgegevens

Wij gebruiken jouw gegevens om jouw melding te behandelen. Hiervoor kan het soms noodzakelijk zijn om jouw gegevens te delen met andere overheidsorganisaties die betrokken zijn bij jouw probleem. Jouw persoonsgegevens worden na het afsluiten van jouw melding 5 jaar bewaard.

Akkoordverklaring(verplicht)