Formulier voor overheidsorganisaties

Om voor behandeling door het MFO in aanmerking te komen moet jouw melding aan twee voorwaarden voldoen:

  1. Jouw melding gaat over een situatie die ontstaan is door de registratie van gegevens bij de overheid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de gemeente.
  2. Je hebt al geprobeerd om tot een oplossing te komen bij de organisatie binnen de overheid die verantwoordelijk is, maar daar is het niet gelukt.

Meldingsformulier 3 (semi-)overheidsorganisaties

Persoonlijke gegevens

Geslacht

Gegevens van de betrokkene

Gegevens melding

Als je weet over welke basisregistratie het gaat, selecteer deze hiernaast:

(meerdere keuzes mogelijk)

(maximaal 1000 tekens)

(maximaal 500 tekens)

(maximaal 500 tekens)

(maximaal 500 tekens)

(maximaal 100 tekens)

(maximaal 500 tekens)

Informatie over de verwerking van de door jouw aangeleverde persoonsgegevens

Wij gebruiken de door jou aangeleverde gegevens om jouw melding te behandelen. Hiervoor kan het soms noodzakelijk zijn om deze gegevens te delen met andere overheidsorganisaties. De persoonsgegevens worden na het afsluiten van de melding 5 jaar bewaard.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken de door jou aangeleverde gegevens, met jouw toestemming en die van de betrokkene, omdat wij anders niet in staat zijn om jouw melding te behandelen.

Op welke manier worden jouw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken de door jou aangeleverde gegevens om jouw melding te behandelen. Indien noodzakelijk delen wij de gegevens met de instanties die nodig zijn om tot een oplossing van de melding te komen, zoals Gemeenten, de Belastingdienst, het Kadaster, de Kamer van Koophandel en uitvoeringsinstellingen van sociale verzekeringswetten. De gegevens worden niet met buitenlandse organisaties gedeeld.

Hoelang bewaren wij jouw gegevens?

Zodra wij jouw melding hebben afgerond, blijven de door jou aangeleverde persoonsgegevens nog 5 jaar bewaard. Hierna worden deze persoonsgegevens uit onze systemen verwijderd.

Wat zijn jouw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *