Voorbeelden van meldingen

We laten je graag zien hoe het MFO jou kan helpen. Daarom laten we in de hoofdanimatie de taak van het MFO zien. In de overige video’s zie je een paar bestaande situaties.

Hoe werkt het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties

'Om je goed van dienst te kunnen zijn, gebruiken veel overheidsorganisaties jouw gegevens. Het is dus belangrijk dat die gegevens kloppen.’

‘Ontdek je een fout in jouw gegevens bij de overheid? Dan is het zaak dat deze snel hersteld wordt. Meld de fout eerst bij de organisatie waar je deze opmerkt, daar moet het opgelost worden.’

‘Soms is dat lastig, omdat niet altijd duidelijk is bij wie of welke organisatie je nu precies moet zijn. Zo kunnen meerdere organisaties bij de fout betrokken zijn en dat maakt een oplossing ingewikkeld.’

‘Als je niet weet bij welke organisatie je moet aankloppen om de fout te herstellen, kun je terecht bij het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties. 
Wij brengen mensen en overheidsorganisaties met elkaar in contact om samen naar een oplossing te zoeken.’

‘Zo helpen we jou om onjuiste gegevens aan te passen en de problemen die daardoor zijn ontstaan, op te lossen.’

‘Ook doen we ons best om negatieve gevolgen, zoals brieven en boetes, waar mogelijk tijdelijk stop te zetten. Zo doen we er alles aan dat jij, zo lang er nog geen oplossing is, niet verder in de problemen komt.’

‘En als de organisatie er zelf niet uitkomt? Wij werken samen met álle betrokken overheidsorganisaties, net zo lang tot jouw gegevens weer kloppen.’

‘Dus: zijn jouw gegevens niet juist en weet je niet waar je terechtkunt? Of komt de organisatie er zelf niet uit? Meld je dan bij het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties. Je vindt ons via www.rvig.nl/mfo. 
Wij helpen je om fouten te herstellen.

Sarah meldt zich bij het kadaster met een probleem. Zij zou volgens de basisadministratie eigenaar zijn van een pand, maar is dat niet.

Op basis van jouw gegevens bij verschillende overheidsorganisaties worden veel zaken geregeld.
Het is dus belangrijk dat jouw gegevens kloppen.
Soms gaat er iets fout. En dat kan vervelende gevolgen hebben.
Hoe los je dat op?
Sarah meldt zich bij het kadaster met een probleem.
Zij zou volgens de basisadministratie eigenaar zijn van een pand, maar is dat niet.
Het Kadaster geeft aan dat zij Sarah niet verder kan helpen en stuurt haar door naar haar gemeente.
De gemeente denkt toch dat het Kadaster het probleem kan oplossen.
Zo dreigt Sarah met haar probleem tussen wal en schip te raken.
De medewerker bij het Kadaster neemt contact op met Hamed van het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties.
Hamed maakt eerst een overzicht van mogelijke fouten en vindt de juiste personen bij de gemeente.
Nadat beide organisaties hun gegevens hebben gedeeld...
blijkt er toch een fout te zijn in één van de registraties van de gemeente.
Het probleem wordt snel opgelost.
Volgens Hamed laat dit zien hoe belangrijk het is dat het meldpunt goede contacten heeft met alle overheidsorganisaties.
Op die manier kunnen fouten snel opgelost worden.
Dat is goed voor Sarah én overheid.
Zo is nu voorkomen dat Sarah nog langer van de ene organisatie naar de andere wordt gestuurd.
Missie geslaagd!

Bij Koen ging het mis met zijn huisnummer, na een wijziging in de wetgeving bij de gemeente was het streepje in zijn huisnummer ineens verdwenen. Belangrijke post kwam niet meer aan.

Op basis van jouw gegevens bij verschillende overheidsorganisaties worden veel zaken geregeld.
Het is dus belangrijk dat jouw gegevens kloppen.
Soms gaat er iets fout. En dat kan vervelende gevolgen hebben.
Hoe los je dat op?
Bij Koen ging het mis met zijn huisnummer.
De ene dag was daar nog niets mee aan de hand,\Nmaar na een wijziging in de wetgeving bij de gemeente...
was het streepje in zijn huisnummer ineens verdwenen.
Met als gevolg, belangrijke post kwam niet meer aan.
Koen zocht eerst zelf naar de juiste afdeling bij de gemeente om dit op te lossen.
Bij de gemeente kwam hij helaas niet verder.
Koen deed daarom melding van de fout bij het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties op rvig.nl.
Medewerker Laura nam binnen een paar dagen contact op met Koen om de melding door te nemen.
Laura nam het stokje over en zocht contact met de juiste personen binnen zijn gemeente.
Ook onderzocht Laura of er misschien méér mensen waren die door deze wetswijziging in de problemen waren geraakt.
Na overleg tussen Laura, de gemeente en PostNL werden er goede bezorgafspraken gemaakt.
Ook werd de Vereniging van Nederlandse gemeenten op de hoogte gebracht...
om te zorgen dat dit probleem breder kan worden opgelost.
En de post van Koen? Die ligt weer keurig op de mat.
Missie geslaagd!

Fred heeft zijn bedrijf opgesplitst in twee nieuwe bedrijven. Daarna bleek dat alle auto’s ook op beide bedrijven geregistreerd zijn. Met stevige belastingaanslagen en aanmaningen tot gevolg.

Op basis van jouw gegevens bij verschillende\Noverheidsorganisaties worden veel zaken geregeld.
Het is dus belangrijk dat jouw gegevens kloppen.
Soms gaat er iets fout. En dat kan vervelende gevolgen hebben.
Hoe los je dat op?
Auto’s overschrijven van het éne naar het andere bedrijf, het lijkt makkelijk, maar dat is het niet altijd.
Fred heeft zijn bedrijf opgesplits in twee nieuwe bedrijven.
Daarna bleek dat alle auto’s ook op beide bedrijven geregistreerd zijn.
Met stevige belastingaanslagen en aanmaningen tot gevolg.
Het CJIB, de RDW en de Kamer van Koophandel kwamen er samen niet goed uit en konden niet zien waar de fout precies lag.
Gelukkig kenden de betrokkenen het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties en maakten ze melding van de zaak.
Medewerker Sarita ging aan de slag om een oplossing te zoeken.
Eerst zorgde Sarita ervoor dat iedereen op de hoogte was van het probleem en dat de boetes en belastingen tijdelijk werden stopgezet.
Dat gaf Fred rust.
Vervolgens werd de fout ontdekt en zijn de auto’s door de RDW op de juiste bedrijfsnaam gezet.
De al eerder uitgeschreven boetes en belastingaanslagen bleven wél gelden...
dus daarvoor ging Sarita in overleg met alle betrokkenen.
Na overleg zijn de boetes en belastingen op ’oninbaar’ gezet.
Fred heeft van de eerdere fout nu geen vervelende gevolgen meer.
Missie geslaagd.

Tineke was al twee jaar verhuisd, toen ze erachter kwam dat haar oude woning nog steeds op haar naam stond. De betrokken instanties konden het probleem van Tineke niet oplossen. Zij meldde zich bij het MFO. 

Op basis van jouw gegevens bij verschillende overheidsorganisaties worden veel zaken geregeld. Het is dus belangrijk dat jouw gegevens kloppen. Soms gaat er iets fout. En dat kan vervelende gevolgen hebben. Hoe los je dat op? 

Tineke was al twee jaar verhuisd, toen ze erachter kwam dat haar oude woning nog steeds op haar naam stond. Ze nam meteen contact op met haar gemeente, die haar doorverwees naar haar vorige woonplaats. Bij beide gemeentes vond ze niet de juiste contactpersoon en ook bij het Kadaster en mijnoverheid.nl kwam Tineke niet verder.
 Tot Tineke bij het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties terechtkwam. Het Meldpunt nam contact op met Consuela, die werkt op de afdeling ketenfouten van haar gemeente, en heeft op deze manier geholpen door de juiste contactpersoon te vinden.  In overleg met het Meldpunt pakte Consuela de melding met spoed op. De fout werd dankzij goed onderling overleg snel gevonden.

Nu is het oude koophuis van Tineke uit de registratie gehaald en is meteen gecontroleerd of deze wijziging op mijnoverheid.nl is verwerkt. Ook weten contactpersonen binnen de overheid elkaar nu beter te vinden.

En Tineke? Zij is heel blij dat ze geen belastingaanslagen over haar oude huis meer ontvangt. Missie geslaagd.

Shirley’s verbazing was groot toen ze erachter kwam dat ze niet meer ingeschreven stond in haar woonplaats. Volgens de gemeente was Shirley al enige tijd verhuisd naar het buitenland en haar nieuwe thuisland was onbekend. 

Op basis van jouw gegevens bij verschillende overheidsorganisaties worden veel zaken geregeld. Het is dus belangrijk dat jouw gegevens kloppen. Soms gaat er iets fout. En dat kan vervelende gevolgen hebben. Hoe los je dat op?

Shirley woont al haar hele leven in Nederland. Haar verbazing was dus groot, toen ze erachter kwam dat ze niet meer ingeschreven stond in haar woonplaats. Volgens de gemeente was Shirley al enige tijd verhuisd naar het buitenland en haar nieuwe thuisland was onbekend. 

Shirley nam daarop meteen contact op met haar gemeente en mijnoverheid.nl. Helaas kwam ze daar niet verder. Heel vervelend, want als je nergens meer ingeschreven staat, kan dat grote consequenties hebben.

Gelukkig wist Shirley vrij snel het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties te vinden. En zo kwam ze in contact met medewerker Harm. 

Samen met Harm heeft Shirley het meldingsformulier ingevuld en vervolgens ging Harm op zoek naar contactpersonen die Shirley verder konden helpen. Omdat Harm weet hoe je bij overheidsorganisaties de juiste mensen kunt vinden, duurde het niet lang voordat hij bij de gemeente van Shirley de juiste persoon had gesproken.

Shirley kon makkelijk bewijzen dat ze toch écht niet naar het buitenland was verhuisd en daarom konden haar gegevens binnen tien dagen door de gemeente worden aangepast. 

En Shirley? Die gaat heus nog wel eens naar het buitenland. Niet om te verhuizen, maar gewoon lekker op vakantie. Missie geslaagd.