Overslaan en naar de inhoud gaan

Wijzigingen LO BRP 4.3

Op 15 mei is versie 4.3 van het Logisch Ontwerp BRP (LO BRP) in werking getreden. In dit LO is één wijziging opgenomen, en één correctie op een eerder opgenomen wijziging. Hieronder lichten we de wijzigingen toe.

W155 LAA in wet BRP

De Landelijke Aanpak Adreskwaliteit en -fraude (LAA) is al een aantal jaren actief. Omdat deze activiteit een structureel karakter krijgt, is er een wetsvoorstel ingediend bij het parlement om LAA in de Wet BRP op te nemen. Deze wetswijziging is op 15 mei j.l. in werking getreden. Ten behoeve van LAA zijn er twee nieuwe centrale voorzieningen in beheer genomen door RvIG: het InformatieKnoopPunt (IKP) en de WebApplicatie LAA (WALAA). Deze componenten zijn kort omschreven in LO BRP.

W162 Haal Centraal fase I – correctie

De BRP Tabellen API komt er toch niet, omdat de andere API's bij elke code voor een gemeente, land, adellijke titel/predicaat, etc. altijd ook de omschrijving meeverstrekt. Het is daarom voor afnemers niet nodig om voor die omschrijvingen de Tabellen API te raadplegen.

Bekijk het Logisch Ontwerp BRP en andere documentatie via de pagina Technische documentatie BRP.
 

Delen

Scroll naar boven