Overslaan en naar de inhoud gaan

Wetswijziging BRP inzake de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

Op 15 mei treedt de wetswijziging BRP inzake de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) in werking. Met deze wetswijziging is een taak gecreëerd voor de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) om gemeenten te ondersteunen bij het BRP-adresonderzoek.

In 2022 stemden zowel de Eerste Kamer als de Tweede Kamer in met de wetswijziging BRP inzake de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA). De minister van BZK wordt wettelijk bevoegd om voor LAA persoonsgegevens te verwerken en daarbij gebruik te maken van de risicoprofielen. Ook wordt de minister bevoegd om deze gegevens te delen met gemeenten en gebruikers van de BRP (Basisregistratie Personen).

Daarmee gaat BZK onder eigen verantwoordelijkheid de centrale data-analyse van het huidige project LAA uitvoeren. De laatste hand wordt op dit moment gelegd aan enkele toezeggingen die bij de behandeling van de wetswijziging aan de Tweede Kamer zijn gedaan. Ook het besluit BRP en ministeriële regeling worden definitief gereed gemaakt.

Onze verwachting is dat deze werkzaamheden nu snel afgerond zijn, dat betekent dat de wetswijziging BRP inzake LAA op korte termijn in zal gaan. Via onze website en nieuwsbrieven informeren wij gemeenten en andere samenwerkingspartners over de laatste stand van zaken.

Webinar voor gemeenten

Bijna alle gemeenten doen al mee met LAA en zijn bekend met de aanpak, maar door de wetwijziging zullen gemeenten hun werkwijze iets moeten aanpassen. Om gemeenten te informeren over deze wijzigingen -en waar nodig nadere toelichting te geven-, organiseert RvIG in samenwerking met de NVVB op 20 april een webinar voor gemeenten. Inschrijven is alvast mogelijk via de website van de NVVB. In de nieuwbrief van de NVVB word je op de hoogte gehouden van de invulling van het programma.

Sluiting Pleio LAA

De website van RvIG krijgt op korte termijn een volledig nieuw uiterlijk. Op de nieuwe website is, na ingang van de wetswijziging, straks ook alle benodigde informatie over LAA vindbaar. Pleio-LAA zal met ingang van de wetswijziging sluiten. Op die manier zorgen wij ervoor dat alle informatie over LAA voor iedereen toegankelijk en vindbaar blijft.

Delen

Scroll naar boven