Overslaan en naar de inhoud gaan
Naslagwerk

UC27 Genereren nummers

Inleiding

De use case “Genereren nummers” beschrijft het proces waarbij nieuwe nummers die kunnen worden toegekend als Burgerservicenummer worden gegenereerd en in het register worden opgenomen.

Voor de nummers gelden de volgende eisen:

  • Ieder gegenereerd nummer moet uniek zijn;
  • Ieder gegenereerd nummer mag slechts eenmaal worden uitgegeven;
  • Ieder gegenereerd nummer moet 9-cijferig zijn en aan de 11- proef voldoen;
  • Ieder gegenereerd nummer moet informatieloos zijn;
  • Er mag geen volgordelijkheid uit de nummers blijken;
  • Het nummer moet binnen het ingestelde interval liggen.

In onderstaand model is de use case “Genereren nummers” weergegeven:

Image
model gegereren nummers

1. Hoofdscenario

1.1. Initiatie

1.1.1. Start proces “Genereren nummers”

Binnen (en ten behoeve van) het systeem zijn processen actief die (na een instelbare periode) periodiek de use case “Genereren nummers” starten. (zie ook Alternatieve scenario’s 1)

1.2. Verwerking

1.2.1. Controle aantal aangemaakte nummers

Het systeem controleert hoeveel nummers er nog in het register zijn. Indien het gevonden aantal nummers groter is dan de “minimale voorraad” (dit is een instelbare variabele) dan wordt de use case afgerond. Zo niet, dan start het proces “bepaal gewenst aantal nieuwe nummers”.

1.2.2. Bepaal gewenst aantal nieuwe nummers

Er is een instelbare variabele “gewenste aantal nieuwe nummers”. Het gaat hierbij om het aantal nummers dat gegenereerd gaat worden.
De volgende stappen worden herhaald totdat het gewenst aantal nummers is aangemaakt en er meer nummers in het nummerregister staan dan de minimale voorraad.

1.2.3. Genereer nieuw nummer

Er wordt binnen het ingestelde interval een willekeurig nummer (op basis van een randomgenerator, volgens een nondeterministisch algoritme) bepaald van 8 cijfers waarachter een negende cijfer wordt toegevoegd zodanig dat aan de elfproef wordt voldaan. In 1 op 11 gevallen is dit niet mogelijk waarna deze processtap (2.2.3) opnieuw wordt aangeroepen.

Van het nummer dat aan de 11-proef voldoet wordt nagegaan of het reeds in het nummerregister is opgenomen. Is dit het geval dan wordt deze processtap (2.2.3) opnieuw aangeroepen.

Het nummer wordt aan het nummerregister toegevoegd en krijgt de status ‘aangemaakt’. (zie ook Alternatieve scenario’s 2)

1.3. Afronding

Niet van toepassing

2. Alternatieve scenario’s

2.1. Alternatief 1: Opstarten genereer nummer mislukt

Indien het opstarten van het proces ´genereer nummer´ mislukt, wordt een melding in het systeemfoutenlogboek opgenomen.

2.2. Alternatief 2: Vastleggen nummer in nummerregister mislukt

Indien de vastlegging in het nummerregister mislukt dan blijft het nummerregister onveranderd en wordt er een melding

3. Subprocessen

Niet van toepassing.

4. Belangrijke scenario’s

Niet van toepassing.

5. Precondities

  • Een periode moet opgegeven zijn om deze use case te kunnen starten.

6. Postcondities

  • Na deze use case zijn er “minimale voorraad” of meer nummers beschikbaar.

7. Extensies

Niet van toepassing.

8. Speciale eisen

Het moet mogelijk zijn deze de processen fouttolerant op meerdere servers te installeren. Het is aanvaardbaar als dat er toe leidt dat er gelijktijdig meermalen “Gewenste aantal nieuwe nummers” worden gegenereerd.

9. Aanvullende informatie

9.1. Activiteitendiagram

Image
activiteitendiagram.jpg

Download PDF

Document

Delen

Scroll naar boven