Overslaan en naar de inhoud gaan
Naslagwerk

UC28 Ophalen nummergegevens

Inleiding

De use case “Ophalen nummergegevens” beschrijft de stappen voor het ophalen van de gevraagde nummergegevens die in de BV BSN zijn vastgelegd.
De beheerorganisatie BV BSN en het Foutenmeldpunt kunnen gegevens uit het nummerregister opvragen.

In onderstaande model is de use case “Ophalen nummergegevens” weergegeven.

Image
model Ophalen nummergegevens


1. Hoofdscenario

1.1. Initiatie

1.1.1. Ontvang bericht “Ophalen nummergegevens”

De use case start met de ontvangst van het bericht “opvragen nummergegevens”. In dit bericht staan de volgende gegevens:

Vraagbericht

Algemeen deel

Identificatie afzender
Berichtnummer afzender
Indicatie eindgebruiker

Zoekcriteria

BSN

1.1.2. Leg bericht “Ophalen nummergegevens” vast

Het BV BSN-berichtnummer wordt toegekend en het vraagbericht wordt vastgelegd in het berichtenlogboek. Zie use case “Leg bericht vast”.

1.1.3. Autoriseer verzoek

De autorisatie wordt aangevraagd en verleend. Zie use case “Autoriseer verzoek” (zie Alternatieve scenario 1).

1.2. Verwerking

1.2.1. Controleer bericht “Ophalen nummergegevens”

Het bericht moet voldoen aan de volgende eisen:

  • De afzender moet gevuld zijn (zie Alternatieve scenario’s 2)
  • Het berichtnummer van de afzender moet gevuld zijn (zie Alternatieve scenario’s 3)
  • De indicatie eindgebruiker moet gevuld zijn (zie Alternatieve scenario’s 4)
  • Het BSN moet gevuld zijn(zie Alternatieve scenario’s 5)

1.2.2. Selecteer gegevens uit het nummerregister

Het systeem selecteert op basis van het BSN alle beschikbare gegevens (inclusief historie) uit het nummerregister (zie Alternatieve scenario 6 en 7).

1.3. Afronding

1.3.1. Stel antwoordbericht “Ophalen nummergegevens” samen

In onderstaande tabel wordt beschreven welke gegevens in het antwoordbericht zijn opgenomen.

Antwoordbericht

Algemeen deel

Berichtnummer afzender
BV BSN Berichtnummer
Berichtresultaatcode (28000)
Omschrijving berichtresultaat (“Verwerking bericht succesvol”)

Per resultaat

Nummer
Status
Instantie
Datum/tijd toekennen
Instantie opwaarderen
Datum/tijd opwaarderen
Instantie omhangen
Datum/tijd omhangen
Instantie uit verkeer halen
Datum/tijd uit verkeer halen
Registratie
Datum tijd van wijziging
BV BSN berichtnummer van wijziging

1.3.2. Leg antwoordbericht “Ophalen nummergegevens” vast

1.3.3. Het antwoordbericht wordt vastgelegd in het berichtenlogboek.

Zie use case “Leg bericht vast”.Bied antwoordbericht “Ophalen nummergegevens” aan
Het antwoordbericht wordt aangeboden aan de afzender.

1.3.4. Vul het auditlog

Het systeem registreert in de auditlog het resultaat van alle bovenstaande stappen. De volgende gegevens worden hierbij vastgelegd (zie ook Alternatieve scenario´s 8):

Gegevens auditlog

Toelichting

Huidige datum en tijd Systeemdatum-tijd
Identificatie afzender DN uit het certificaat
BV BSN-berichtnummer Het toegekende BV BSN berichtnummer
Berichtnummer afzender Overnemen uit vraagbericht
Indicatie eindgebruiker/instantie Overnemen uit vraagbericht
Uitgevoerde actie de stap die uitgevoerd is
Resultaat van de uitgevoerde actie Resultaat van de uitgevoerde stap
Resultaatcode Berichtresultaatcode uit het antwoordbericht

Wanneer alle stappen met succes zijn doorlopen, worden de voorkomens van de betreffende stappen in het auditlog verwijderd.

Van het verwerkte bericht wordt één nieuw voorkomen aangemaakt met de volgende gegevens:

Gegevens auditlog

Toelichting

Huidige datum en tijd Datum-tijd van de eerste stap van het auditlog van betreffende bericht
Identificatie afzender DN uit het certificaat
BV BSN-berichtnummer Het toegekende BV BSN berichtnummer
Berichtnummer afzender Overnemen uit vraagbericht
Indicatie eindgebruiker/instantie Overnemen uit vraagbericht
Uitgevoerde actie “Bericht verwerkt”
Resultaat van de uitgevoerde actie “Succesvol
Resultaatcode Berichtresultaatcode uit het antwoordbericht

2. Alternatieve Scenario’s

2.1. Alternatief 1: Autorisatie mislukt

Indien de autorisatie wordt geweigerd, wordt er een antwoordbericht aangemaakt en verstuurd naar de afzender van het bericht met daarin de melding “Afzender niet geautoriseerd” (berichtresultaat code 4).
Daarnaast wordt een melding in het systeemfoutenlogboek opgenomen. Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

2.2. Alternatief 2: Identificatie afzender in vraagbericht is niet gevuld

Indien het veld Identificatie afzender van het vraagbericht niet gevuld is, wordt de volgende foutmelding naar de afzender verstuurd ”De afzender van het bericht moet gevuld zijn” (berichtresultaat code 8). Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

2.3. Alternatief 3: Berichtnummer afzender in vraagbericht is niet gevuld

Indien het veld berichtnummer afzender van het vraagbericht niet gevuld is, wordt de volgende foutmelding naar de afzender verstuurd ”Het berichtnummer van de afzender moet gevuld zijn” (berichtresultaat code 9). Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

2.4. Alternatief 4: Indicatie eindgebruiker in vraagbericht is niet gevuld

Indien het veld indicatie eindgebruiker van het vraagbericht niet gevuld is, wordt de volgende foutmelding naar de afzender verstuurd ”De indicatie eindgebruiker van het bericht moet gevuld zijn” (berichtresultaat code 10). Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

2.5. Alternatief 5: Vraagbericht bevat geen BSN

Indien er geen BSN is gevuld in het vraagbericht, wordt de volgende foutmelding naar de afzender verstuurd “BSN moet gevuld zijn” (berichtresultaatcode 28001). Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

2.6. Alternatief 6: Fout bij het ophalen van de gegevens.

Indien de BV BSN niet in staat is de gegevens uit het nummerregister op te halen wordt in het antwoordbericht de melding ”Er is een fout opgetreden” opgenomen (berichtresultaatcode 2). Daarnaast wordt een melding in het systeemfoutenlogboek opgenomen. Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

2.7. Alternatief 7: Geen resultaten gevonden

Indien er geen resultaten zijn gevonden, wordt de melding “Geen resultaat gevonden” (berichtresultaatcode 28002) in het antwoordbericht opgenomen. Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

2.8. Alternatief 8: Fout bij vullen auditlog

Indien het auditlog niet gevuld kan worden, wordt een melding in het systeemfoutenlogboek opgenomen. Aan de afzender van het bericht wordt de melding "Er is een fout opgetreden" (berichtresultaatcode 2) verstuurd. Indien het tussenstappen betreft wordt direct verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.
Indien het de laatste stap betreft, zal wel de beheerorganisatie, maar niet de afzender hierover geïnformeerd worden.

3. Subprocessen

Niet van toepassing.

4. Belangrijke Scenario’s

Niet van toepassing.

5. Precondities

Niet van toepassing.

6. Postcondities

Niet van toepassing.

7. Extensies

Niet van toepassing.

8. Speciale eisen

Niet van toepassing.

9. Aanvullende Informatie

9.1. Activiteitendiagram

Image
Activiendiagram

Download PDF

Document

Delen

Scroll naar boven