Overslaan en naar de inhoud gaan
Naslagwerk

UC29 Ophalen nummerfouten uit het nummerfoutenlogboek

Inleiding

De use case “Ophalen nummerfouten uit het nummerfoutenlogboek” beschrijft de stappen van het doorgeven van nummerfouten aan het Foutenmeldpunt. De nummerfouten worden opgehaald uit het nummerfoutenlogboek. De bevraging vanuit het foutenmeldpunt wordt periodiek uitgevoerd. Gezien de BV BSN niet op de hoogte is van deze periode wordt deze meegegeven in het vraagbericht (begin- en einddatum), zodoende worden alleen gegevens van een bepaalde periode opgehaald waarbij de status van de foutmelding “Open” is. Voor de meldingen die worden doorgegeven wijzigt de status naar “Doorgegeven aan Foutenmeldpunt”.

In onderstaand model is de use case “Ophalen nummerfouten uit het nummerfoutenlogboek” weergegeven.

Image
Ophalen nummerfouten uit het nummerfoutenlogboek


1. Hoofdscenario

1.1. Initiatie

1.1.1. Ontvang bericht “Ophalen nummerfout”

De use case start met de ontvangst van het bericht “Ophalen nummerfout”. In het bericht staan de volgende gegevens:

Vraagbericht

Identificatie afzender
Berichtnummer afzender
Indicatie eindgebruiker
Begindatum
Einddatum

1.1.2. Leg bericht “Ophalen nummerfout” vast

Het BV BSN-berichtnummer wordt toegekend en het vraagbericht wordt vastgelegd in het berichtenlogboek. Zie use case “Leg bericht vast”.

1.1.3. Autoriseer verzoek

De autorisatie wordt aangevraagd en verleend. Zie use case “Autoriseer verzoek” (zie ook Alternatieve scenario´s 1).

1.2. Verwerking

1.2.1. Controleer bericht

Het bericht moet voldoen aan de volgende eisen:

  • De afzender moet gevuld zijn (zie Alternatieve scenario’s 2)
  • Het berichtnummer van de afzender moet gevuld zijn (zie Alternatieve scenario’s 3)
  • De indicatie eindgebruiker moet gevuld zijn (zie Alternatieve scenario’s 4)
  • De begin- en einddatum moeten gevuld zijn (zie Alternatieve scenario’s 5)

1.2.2. Maak batch aan

Het systeem maakt een nieuwe batch aan. Deze wordt gevuld met gegevens uit het nummerfoutenlogboek. De selectie bestaat uit gegevens waarvan de datum binnen de begin- en einddatum valt en de waarvan de status “Open” is. (zie ook Alternatieve scenario 6).

1.2.3. Registreer gedistribueerde foutmeldingen

De status van de foutmeldingen die zijn opgenomen in het nummerfoutenlogboek wordt gewijzigd in “Doorgegeven aan Foutenmeldpunt” en veld “Datumtijd naar foutenmeldpunt” wordt gevuld met huidige datum en tijd. (zie ook Alternatieve scenario 7)

1.3. Afronding

1.3.1. Stel antwoordbericht “Ophalen nummerfout” samen

In onderstaande tabel wordt beschreven welke gegevens in het antwoordbericht zijn opgenomen.

Antwoordbericht

Algemeen deel

Berichtnummer afzender
BV BSN Berichtnummer
Aantal foutmeldingen
Berichtresultaatcode (29000)
Omschrijving berichtresultaat (“Verwerking
bericht succesvol”)

Per foutmelding

Foutnummer
BV BSN berichtnummer
BSN
Indicatie van de fout
Datum/tijd van constateren

1.3.2. Leg antwoordbericht “Ophalen nummerfout” vast

Het antwoordbericht wordt vastgelegd in het berichtenlogboek. Zie use case “Leg bericht vast”.

1.3.3. Bied antwoordbericht “Ophalen nummerfout” aan

Het antwoordbericht wordt aangeboden aan de afzender.

1.3.4. Vul het auditlog

Het systeem registreert in het auditlog het resultaat van alle bovenstaande stappen. De volgende gegevens worden hierbij vastgelegd (Zie ook alternatieve scenario´s 8):

Gegevens auditlog

Toelichting

Huidige datum en tijd Systeemdatum-tijd
Identificatie afzender DN uit het certificaat
BV BSN-berichtnummer Het toegekende BV BSN berichtnummer
Berichtnummer afzender Overnemen uit vraagbericht
Indicatie eindgebruiker/instantie Overnemen uit vraagbericht
Uitgevoerde actie de stap die uitgevoerd is
Resultaat van de uitgevoerde actie Resultaat van de uitgevoerde stap
Resultaatcode Berichtresultaatcode uit het antwoordbericht

Wanneer alle stappen met succes zijn doorlopen, worden de voorkomens van de betreffende stappen in het auditlog verwijderd. Van het verwerkte bericht wordt één nieuw voorkomen aangemaakt met de volgende gegevens:

Gegevens auditlog

Toelichting

Huidige datum en tijd Datum-tijd van de eerste stap van het auditlog van betreffende bericht
Identificatie afzender DN uit het certificaat
BV BSN-berichtnummer Het toegekende BV BSN berichtnummer
Berichtnummer afzender Overnemen uit vraagbericht
Indicatie eindgebruiker/instantie Overnemen uit vraagbericht
Uitgevoerde actie “Bericht verwerkt”
Resultaat van de uitgevoerde actie “Succesvol
Resultaatcode Berichtresultaatcode uit het antwoordbericht

2. Alternatieve Scenario’s

2.1. Alternatief 1: Autorisatie mislukt

Indien de autorisatie wordt geweigerd, wordt het volgende antwoordbericht verstuurd naar de afzender “Afzender niet geautoriseerd” (berichtresultaatcode 4). Daarnaast wordt een melding in het systeemfoutenlogboek opgenomen.
Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

2.2. Alternatief 2: Identificatie afzender in vraagbericht is niet gevuld

Indien het veld Identificatie afzender van het vraagbericht niet gevuld is, wordt de volgende foutmelding naar de afzender verstuurd ”De identificatie afzender van het bericht moet gevuld zijn” (berichtresultaatcode 8). Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

2.3. Alternatief 3: Berichtnummer afzender in vraagbericht is niet gevuld

Indien het veld berichtnummer afzender van het vraagbericht niet gevuld is, wordt de volgende foutmelding naar de afzender verstuurd ”Het berichtnummer van de afzender moet gevuld zijn” (berichtresultaatcode 9). Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

2.4. Alternatief 4: Identificatie eindgebruiker in vraagbericht is niet gevuld

Indien het veld Identificatie eindgebruiker van het vraagbericht niet gevuld is, wordt de volgende foutmelding naar de afzender verstuurd ”De indicatie eindgebruiker van het bericht moet gevuld zijn” (berichtresultaatcode 10). Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

2.5. Alternatief 5: Begin- en einddatum zijn niet gevuld

Indien de gewenste periode niet is ingevuld of als de einddatum voor de begindatum ligt, wordt de volgende foutmelding “De gewenste periode moet opgegeven worden” (berichtresultaatcode 29001) naar de afzender verstuurd. Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

2.6. Alternatief 6: Fout bij aanmaken batch

Indien er een fout optreedt bij het aanmaken van een batch, wordt de melding ”Er is een fout opgetreden” ((berichtresultaatcode 2)) verstuurd naar de afzender en een melding in het systeemfoutenlogboek opgenomen.

2.7. Alternatief 7: Fout bij wijzigen status nummerfout

Indien er een fout optreedt bij het nummerfoutenlogboek, wordt de melding ”Er is een fout opgetreden” (berichtresultaatcode 2) verstuurd naar de afzender. Het nummerfoutenlogboek wordt teruggebracht in de toestand als deze was voor de verwerking van het bericht en een melding in het systeemfoutenlogboek opgenomen.

2.8. Alternatief 8: Fout bij vullen auditlog

Indien het auditlog niet gevuld kan worden, wordt een melding in het systeemfoutenlogboek opgenomen. Aan de afzender van het bericht wordt de melding "Er is een fout opgetreden" (berichtresultaatcode 2) verstuurd. Indien het tussenstappen betreft wordt direct verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.
Indien het de laatste stap betreft, zal wel de beheerorganisatie, maar niet de afzender hierover geïnformeerd worden.

3. Subprocessen

Niet van toepassing.

4. Belangrijke scenario’s

Niet van toepassing.

5. Precondities

  • De actor die het bericht verstuurt is geauthenticeerd (zie use case: authenticeren).

6. Postcondities

  • Alle ondernomen acties zijn vastgelegd in het auditlog;
  • Er is een antwoordbericht verstuurd naar de actor.

7. Extensies

Niet van toepassing.

8. Speciale eisen

Niet van toepassing.

9. Aanvullende Informatie

9.1. Activiteitendiagram

Image
Activiendiagram

Download PDF

Delen

Scroll naar boven