Overslaan en naar de inhoud gaan
Naslagwerk

UC34 Ophalen antwoord bulkvraag

Inleiding

De use case “Ophalen antwoord bulkvraag” stelt gebruikers in staat om antwoord te krijgen op de eerder gestuurde bulkvraag om bij de opgegeven identificerende gegevens het BSN te zoeken (zie UC33) middels het behandelnummer.
Het betreft hier een tijdelijke dienst van de BV BSN.

1. Hoofdscenario

1.1. Initiatie

1.1.1. Ontvang bericht “Ophalen antwoord bulkvraag”

De use case start met de ontvangst van het bericht “Ophalen antwoord bulkvraag”. Dit bericht bevat de onderstaande gegevens:

Vraagbericht

Algemeen deel

Identificatie afzender
Berichtnummer afzender
Indicatie eindgebruiker
Behandelnummer

1.1.2. Leg bericht “Ophalen antwoord bulkvraag” vast

Het BV BSN-berichtnummer wordt toegekend en het vraagbericht wordt vastgelegd in het berichtenlogboek. Zie use case “Leg bericht vast”.

1.1.3. Autoriseer verzoek

De autorisatie wordt aangevraagd en verleend. Zie use case “Autoriseer verzoek” (Zie alternatieve scenario´s 1).

1.2. Verwerking

1.2.1. Controleer bericht

Het bericht moet voldoen aan de volgende eisen:

  • De afzender moet gevuld zijn (zie Alternatieve scenario’s 2)
  • Het berichtnummer van de afzender moet gevuld zijn (zie Alternatieve scenario’s 3)
  • De indicatie eindgebruiker moet gevuld zijn (zie Alternatieve scenario’s 4)
  • Het behandelnummer moet gevuld zijn (zie Alternatieve scenario’s 5)

1.2.2. Haal antwoord op

Het antwoord wordt opgehaald. Indien er (nog) geen antwoord beschikbaar is bij het opgegeven behandelnummer, wordt dit gemeld (zie Alternatieve scenario’s 6).
Indien de combinatie afzender- behandelnummer niet bestaat, wordt dit gemeld (zie Alternatieve scenario’s 7).
Indien de afzender niet gelijk is aan de afzender van de bulkvraag, wordt dit gemeld (zie Alternatieve scenario’s 8).

1.3. Afronding

1.3.1. Leg antwoordbericht “Ophalen antwoord bulkvraag” vast

Het antwoordbericht wordt vastgelegd in het berichtenlogboek. Zie use case “Leg bericht vast”.

1.3.2. Bied antwoordbericht “Ophalen antwoord bulkvraag” aan

Het antwoordbericht wordt door het systeem aangeboden aan de afzender.

1.3.3. Verwijder vastgelegde bulkvraag en -antwoord

Na het versturen van het antwoord worden de vastgelegde bulkvraag en- antwoord en het bijbehorende behandelnummer verwijderd.

1.3.4. Vul het auditlog

Het systeem registreert in het auditlog het resultaat van alle bovenstaande stappen. De volgende gegevens worden hierbij vastgelegd (zie ook Alternatieve scenario´s 9):

Gegevens auditlog

Toelichting

Huidige datum en tijd Systeemdatum-tijd
Identificatie afzender DN uit het certificaat
BV BSN-berichtnummer Het toegekende BV BSN berichtnummer
Berichtnummer afzender Overnemen uit vraagbericht
Indicatie eindgebruiker/instantie Overnemen uit vraagbericht
Uitgevoerde actie de stap die uitgevoerd is
Resultaat van de uitgevoerde actie Resultaat van de uitgevoerde stap
Resultaatcode Berichtresultaatcode uit het antwoordbericht

Wanneer alle stappen met succes zijn doorlopen, worden de voorkomens van de betreffende stappen in het auditlog verwijderd. Van het verwerkte bericht wordt één nieuw voorkomen aangemaakt met de volgende gegevens:

Gegevens auditlog

Toelichting

Huidige datum en tijd Datum-tijd van de eerste stap van het auditlog van betreffende bericht
Identificatie afzender DN uit het certificaat
BV BSN-berichtnummer Het toegekende BV BSN berichtnummer
Berichtnummer afzender Overnemen uit vraagbericht
Indicatie eindgebruiker/instantie Overnemen uit vraagbericht
Uitgevoerde actie “Bericht verwerkt”
Resultaat van de uitgevoerde actie “Succesvol
Resultaatcode Berichtresultaatcode uit het antwoordbericht

2. Alternatieve scenario’s

2.1. Alternatief 1: Autorisatie mislukt

Indien de autorisatie wordt geweigerd, wordt de volgende melding verstuurd naar de afzender “Afzender niet geautoriseerd” (berichtresultaatcode 4).Daarnaast wordt een melding in het systeemfoutenlogboek opgenomen. Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

2.2. Alternatief 2: Identificatie afzender in vraagbericht is niet gevuld

Indien het veld Identificatie afzender van het vraagbericht niet gevuld is, wordt de volgende foutmelding naar de afzender verstuurd ”De afzender van het bericht moet gevuld zijn” (berichtresultaatcode 8). Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

2.3. Alternatief 3: Berichtnummer afzender in vraagbericht is niet gevuld

Indien het veld berichtnummer afzender van het vraagbericht niet gevuld is, wordt de volgende foutmelding naar de afzender verstuurd ”Het berichtnummer van de afzender moet gevuld zijn” (berichtresultaatcode 9). Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

2.4. Alternatief 4: Indicatie eindgebruiker in vraagbericht is niet gevuld

Indien het veld indicatie eindgebruiker van het vraagbericht niet gevuld is, wordt de volgende foutmelding naar de afzender verstuurd ”De indicatie eindgebruiker van het bericht moet gevuld zijn” (berichtresultaatcode 10). Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

2.5. Alternatief 5: Behandelnummer moet ingevuld zijn

Indien het behandelnummers niet gevuld is, wordt de volgende foutmelding naar de afzender verstuurd “Het behandelnummer moet gevuld zijn” (berichtresultaatcode 34001). Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

2.6. Alternatief 6: (Nog) geen antwoord beschikbaar bij opgegeven behandelnummer

Indien er (nog) geen antwoord beschikbaar is bij het opgegeven behandelnummer, wordt de volgende melding naar de afzender verstuurd: “(Nog) geen antwoord beschikbaar” (berichtresultaacode 34002). Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

2.7. Alternatief 7: De combinatie afzender-behandelnummer komt niet voor

Indien de combinatie afzender –behandelnummer niet voorkomt, wordt de volgende melding naar de afzender verstuurd: “Het opgegeven behandelnummer is onjuist” (berichtresultaatcode 34003). Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

2.8. Alternatief 8: Afzender komt niet overeen met afzender van de bulkvraag

Indien de afzender niet overeenkomt met de afzender van de bulkvraag, wordt de volgende melding naar de afzender verstuurd: “De afzender komt niet overeen met de afzender van de bullkvraag” (berichtresultaatcode 34004). Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

2.9. Alternatief 9: Fout bij vullen auditlog

Indien het auditlog niet gevuld kan worden, wordt een melding in het systeemfoutenlogboek opgenomen en moet de verwerking van het bericht stoppen. Aan de afzender van het bericht wordt de melding "Er is een fout opgetreden" (berichtresultaatcode 2) verstuurd.
Indien het tussenstappen betreft wordt direct verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.
Indien het de laatste stap betreft, zal wel de beheerorganisatie, maar niet de afzender hierover geïnformeerd worden.

3. Subprocessen

Niet van toepassing.

4. Belangrijke scenario’s

Niet van toepassing.

5. Precondities

  • De actor die het bericht verstuurt, is geauthenticeerd (zie use case: authenticeren).

6. Postcondities

  • Alle ondernomen acties zijn vastgelegd in het auditlog;
  • Er is een antwoordbericht verstuurd naar de actor.

7. Extensies

Niet van toepassing.

8. Speciale eisen

Niet van toepassing

9. Aanvullende informatie

Download PDF

Document

Delen

Scroll naar boven