Overslaan en naar de inhoud gaan
Naslagwerk

UC39 Doorvoeren correctie nummerregister

Inleiding

De use case “Doorvoeren correctie nummerregister” beschrijft de stappen voor het corrigeren van een record in het nummerregister. De beheerorganisatie BV BSN kan een correctie doorvoeren.

1. Hoofdscenario

1.1. Initiatie

1.1.1. Ontvang bericht “Doorvoeren correctie nummerregister”

De use case start met de ontvangst van het bericht “Doorvoeren correctie nummerregister”. In dit bericht staan de volgende gegevens:

Vraagbericht

Identificatie afzender
Berichtnummer afzender
Indicatie eindgebruiker
Nummer
Status
Instantie
Datum/tijd toekennen
Instantie opwaarderen
Datum/tijd opwaarderen
Instantie omhangen
Datum/tijd omhangen
Instantie uit verkeer halen
Datum/tijd uit verkeer halen
Registratie

1.1.2. Leg bericht “Doorvoeren correctie nummerregister” vast

Het BV BSN-berichtnummer wordt toegekend en het vraagbericht wordt vastgelegd in het berichtenlogboek. Zie use case “Leg bericht vast”.

1.1.3. Autoriseer verzoek

De autorisatie wordt aangevraagd en verleend. Zie use case “Autoriseer verzoek” (zie Alternatieve scenario 1).

1.2. Verwerking

1.2.1. Controleer bericht “Doorvoeren correctie nummerregister”

Het bericht moet voldoen aan de volgende eisen:

  • De afzender moet gevuld zijn (zie Alternatieve scenario’s 2)
  • Het berichtnummer van de afzender moet gevuld zijn (zie Alternatieve scenario’s 3)
  • De indicatie eindgebruiker moet gevuld zijn (zie Alternatieve scenario’s 4)
  • Het nummer moet gevuld zijn (zie Alternatieve scenario’s 5)
  • De instantie moet gevuld zijn, indien de status ongelijk is aan “aangemaakt” (zie Alternatieve scenario’s 6)
  • De status moet gevuld zijn (zie Alternatieve scenario’s 7)
  • De registratie moet gevuld zijn (zie Alternatieve scenario’s 8)

1.2.2. Selecteer actuele gegevens uit het nummerregister

Het systeem selecteert op basis van het nummer de actuele nummergegevens uit het nummerregister (zie Alternatieve scenario’s 9).

1.2.3. Maak actuele nummergegevens historisch

De gevonden actuele nummergegevens worden historisch gemaakt (zie Alternatieve scenario’s 10).

1.2.4. Voer correctie nummergegevens door

De gegevens, zoals in het vraagbericht opgenomen, worden als nieuw voorkomen opgenomen in het nummerregister. Daarbij wordt de datum tijd van wijziging (met de systeemdatum-tijd) en het BV BSN berichtnummer van wijziging (zoals toegekend aan het vraagbericht) opgenomen. (Zie Alternatieve scenario’s 11).

1.3. Afronding

1.3.1. Stel antwoordbericht “Doorvoeren correctie nummerregister” samen

In onderstaande tabel wordt beschreven welke gegevens in het antwoordbericht zijn opgenomen.

Antwoordbericht

Berichtnummer afzender
BV BSN Berichtnummer
Berichtresultaatcode (39000)
Omschrijving berichtresultaat (“Verwerking bericht succesvol”)

1.3.2. Leg antwoordbericht “Doorvoeren correctie nummerregister” vast

Het antwoordbericht wordt vastgelegd in het berichtenlogboek. Zie use case “Leg bericht vast”.

1.3.3. Bied antwoordbericht “Doorvoeren correctie nummerregister” aan

Het antwoordbericht wordt aangeboden aan de afzender.

1.3.4. Vul het auditlog

Het systeem registreert in de auditlog het resultaat van alle bovenstaande stappen. De volgende gegevens worden hierbij vastgelegd (zie ook Alternatieve scenario´s 12):

Gegevens auditlog

Toelichting

Huidige datum en tijd Systeemdatum-tijd
Identificatie afzender DN uit het certificaat
BV BSN-berichtnummer Het toegekende BV BSN berichtnummer
Berichtnummer afzender Overnemen uit vraagbericht
Indicatie eindgebruiker/instantie Overnemen uit vraagbericht
Uitgevoerde actie de stap die uitgevoerd is
Resultaat van de uitgevoerde actie Resultaat van de uitgevoerde stap
Resultaatcode Berichtresultaatcode uit het antwoordbericht

Wanneer alle stappen met succes zijn doorlopen, worden de voorkomens van de betreffende stappen in het auditlog verwijderd. Van het verwerkte bericht wordt één nieuw voorkomen aangemaakt met de volgende gegevens:

Gegevens auditlog

Toelichting

Huidige datum en tijd Datum-tijd van de eerste stap van het auditlog van betreffende bericht
Identificatie afzender DN uit het certificaat
BV BSN-berichtnummer Het toegekende BV BSN berichtnummer
Berichtnummer afzender Overnemen uit vraagbericht
Indicatie eindgebruiker/instantie Overnemen uit vraagbericht
Uitgevoerde actie “Bericht verwerkt”
Resultaat van de uitgevoerde actie “Succesvol
Resultaatcode Berichtresultaatcode uit het antwoordbericht

2. Alternatieve Scenario’s

2.1. Alternatief 1: Autorisatie mislukt

Indien de autorisatie wordt geweigerd, wordt er een antwoordbericht aangemaakt en verstuurd naar de afzender van het bericht met daarin de melding “Afzender niet geautoriseerd” (berichtresultaat code 4).
Daarnaast wordt een melding in het systeemfoutenlogboek opgenomen. Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

2.2. Alternatief 2: Identificatie afzender in vraagbericht is niet gevuld

Indien het veld Identificatie afzender van het vraagbericht niet gevuld is, wordt de volgende foutmelding naar de afzender verstuurd ”De afzender van het bericht moet gevuld zijn” (berichtresultaat code 8). Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

2.3. Alternatief 3: Berichtnummer afzender in vraagbericht is niet gevuld

Indien het veld berichtnummer afzender van het vraagbericht niet gevuld is, wordt de volgende foutmelding naar de afzender verstuurd ”Het berichtnummer van de afzender moet gevuld zijn” (berichtresultaat code 9). Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

2.4. Alternatief 4: Indicatie eindgebruiker in vraagbericht is niet gevuld

Indien het veld indicatie eindgebruiker van het vraagbericht niet gevuld is, wordt de volgende foutmelding naar de afzender verstuurd ”De indicatie eindgebruiker van het bericht moet gevuld zijn” (berichtresultaat code 10). Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

2.5. Alternatief 5: Vraagbericht bevat geen nummer

Indien er geen BSN is gevuld in het vraagbericht, wordt de volgende foutmelding naar de afzender verstuurd “BSN moet gevuld zijn” (berichtresultaatcode 39001). Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

2.6. Alternatief 6: Instantie is niet gevuld en status ongelijk aan aangemaakt

Indien de instantie niet is gevuld en de status is ongelijk is aan “aangemaakt”, wordt de volgende foutmelding naar de afzender verstuurd “Instantie moet gevuld zijn” (berichtresultaatcode 39002). Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

2.7. Alternatief 7: Status is niet gevuld

Indien de status niet is gevuld, wordt de volgende foutmelding naar de afzender verstuurd “De status moet gevuld zijn” (berichtresultaatcode 39003). Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

2.8. Alternatief 8: Registratie is niet gevuld

Indien de registratie niet is gevuld, wordt de volgende foutmelding naar de afzender verstuurd “De registratie moet gevuld zijn” (berichtresultaatcode 39004). Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

2.9. Alternatief 9: Nummergegevens niet gevonden

Indien er geen gegevens worden gevonden bij het opgegeven nummer, wordt de volgende foutmelding naar de afzender verstuurd “Nummergegevens niet gevonden” (berichtresultaatcode 39005). Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

2.10. Alternatief 10: Fout bij het historisch maken van de nummergegevens

Indien er een fout optreedt bij het historisch maken van de nummergegevens, wordt de volgende foutmelding naar de afzender verstuurd “Er is een fout opgetreden” (berichtresultaatcode 2). Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.
Daarnaast wordt er een melding in het systeemfoutenlogboek opgenomen.

2.11. Alternatief 11: Fout bij doorvoeren van de correctie in het nummerregister

Indien er een fout optreedt bij het doorvoeren van de correcte nummergegevens, wordt de volgende foutmelding naar de afzender verstuurd “Er is een fout opgetreden” (berichtresultaatcode 2). Alle mutaties, die als gevolg van het bericht reeds zijn doorgevoerd in het nummerregister worden ongedaan gemaakt.
Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen. Daarnaast wordt er een melding in het systeemfoutenlogboek opgenomen.

2.12. Alternatief 12: Fout bij vullen auditlog

Indien het auditlog niet gevuld kan worden, wordt een melding in het systeemfoutenlogboek opgenomen.
Aan de afzender van het bericht wordt de melding “Er is een fout opgetreden” (berichtresultaatcode 2) verstuurd.
Indien het tussenstappen betreft wordt direct verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.
Indien het de laatste stap betreft, zal wel de beheerorganisatie, maar niet de afzender hierover geïnformeerd worden.

3. Subprocessen

Niet van toepassing.

4. Belangrijke Scenario’s

Niet van toepassing.

5. Precondities

Niet van toepassing.

6. Postcondities

Niet van toepassing.

7. Extensies

Niet van toepassing.

8. Speciale eisen

Niet van toepassing.

9. Aanvullende Informatie

9.1. Activiteitendiagram

Download PDF

Document

Delen

Scroll naar boven