Algoritmeregister

RvIG beheert de Basisregistratie Personen (BRP), het stelsel van reisdocumenten, de persoonsgegevens van personen in Caribisch Nederland, het Basisregister Reisdocumenten, het Verificatieregister.

Bij verschillende onderdelen van de dienstverlening die RvIG biedt wordt gebruik gemaakt van algoritmes.

Bovenstaande algoritmes zijn de eerste in een serie algoritmes die RvIG de komende tijd gaat publiceren. Deze algoritmes moeten een beeld geven van de inzet en beheersing van algoritmes in de bedrijfsvoering van het Rijk en bij de uitvoering van beleid.

Voor de inzet van algoritmes maken we onderscheid in de volgende vier gebieden:

  1. Beschrijvend – Analyse van “Wat gebeurt er?”
  2. Diagnostisch – Analyse van “Waarom gebeurt het?“
  3. Voorspellend – Analyse van “Wat zal er gebeuren?”
  4. Voorschrijvend – Analyse van “Wat moet er gebeuren?"