LAA-profiel Bewoningsgraad

Met het profiel Bewoningsgraad wordt het aantal inschrijvingen in de BRP op één woonadres vergeleken met de woonoppervlakte van dat adres. Om dit vast te stellen wordt de oppervlakte van de woonruimte, zoals vastgelegd in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), gedeeld door het aantal bewoners dat staat ingeschreven op het adres. Woonadressen waar de oppervlakte per ingeschrevene op het woonadres kleiner is dan een bepaald aantal vierkante meter, worden geselecteerd voor nader adresonderzoek. Bij dit aantal is er twijfel over de juistheid van de registratie in de BRP op dit adres.