Artikelen van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) in Burgerzaken & Recht

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) publiceerde de afgelopen jaren verschillende artikelen in Burgerzaken & Recht, het vakblad van de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB).