De taken van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

Bekijk onze corporate film voor een korte impressie van wat de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens doet.

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) is verantwoordelijk voor:

Andere taken van RvIG

Verder beheert RvIG:

  • Het Basisregister Reisdocumenten. Hierin staan reisdocumenten die niet in het reguliere verkeer mogen voorkomen. Dit register heeft als doel het voorkomen en bestrijden van misbruik en fraude met reisdocumenten.
  • Het Verificatieregister Reisdocumenten. Dit is een uittreksel van de Basisregistratie Reisdocumenten. Hiermee kunnen geautoriseerde organisaties verifiëren of een documentnummer geregistreerd staat.
  • Het Register Paspoortsignaleringen. Dit register bevat de gegevens van personen aan wie een paspoort is geweigerd  of van wie een paspoort vervallen is verklaard.