Organisatiestructuur van RvIG

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) beheert de persoonsgegevens van het Koninkrijk der Nederlanden. Ook is RvIG verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de kwaliteit van identiteitsdocumenten, zoals het paspoort. RvIG heeft 6 afdelingen.

Business Control

De afdeling Business Control is verantwoordelijk voor de financiën, personeel en inkopen van RvIG. De afdeling rapporteert en adviseert over een efficiënte inzet van middelen. Daarnaast is Business Control verantwoordelijk voor de beveiliging van de informatie van RvIG.

Bestuursondersteuning

De afdeling Bestuursondersteuning ondersteunt en adviseert de directeur in de uitvoering van het beleid van RvIG. De afdeling zorgt voor  afstemming binnen de organisatie zodat de eenheid van beleid gewaarborgd blijft. Bestuursondersteuning zorgt voor de dienstverleningsovereenkomsten met de beleidsopdrachtgevers, documentmanagement en corporate communicatie. Ook is ze verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van RvIG, met uitzondering van de financiën. Het Projectmanagementoffice maakt ook onderdeel uit van Bestuursondersteuning.  

Relatiebeheer

De afdeling relatiebeheer is het gezicht van RvIG naar buiten toe. Ze geeft advies en voorlichting aan gemeenten en afnemers en begeleidt het proces van autoriseren en aansluiten op de technische systemen van RvIG. Ze is het aanspreekpunt voor gemeenten en afnemers en vertaalt de ervaringen van deze partijen naar adviezen voor de ontwikkeling van de stelsels en het beleid van RvIG. De afdeling is ook verantwoordelijk voor het Centraal Meld- en informatiepunt Identiteitsfraude en -fouten (CMI).

Stelselkennis en Innovatie

De afdeling Stelselkennis en Innovatie brengt de verschillende disciplines bij elkaar die nodig zijn voor integraal stelselbeheer. De afdeling onderzoekt en beoordeelt nieuwe ontwikkelingen op het gebied van persoonsregistratie en identiteitsdocumenten en adviseert over de gevolgen daarvan voor het beleid.

Informatievoorziening en -beheer

De afdeling Informatievoorziening en -beheer is verantwoordelijk voor het beheer van persoonsgegevens. Er wordt gezorgd voor een gestroomlijnde informatiedeling binnen RvIG. Maar ook voor informatievoorziening aan afnemers en gemeenten.

ICT-Regie en -beheer

ICT-Regie en -beheer beheert de informatiesystemen van RvIG. De afdeling is verantwoordelijk voor de exploitatie en ontwikkeling van de informatiesystemen en de technische infrastructuur. Daarnaast is ICT-Regie en -beheer verantwoordelijk voor het IT-beleid en onderhoudt de contracten met leveranciers van de infrastructuur en de informatiesystemen.