Organisatiestructuur van RvIG

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) beheert de persoonsgegevens van het Koninkrijk der Nederlanden. Ook is RvIG verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de kwaliteit van identiteitsdocumenten, zoals het paspoort. De hoofdstructuur van RvIG bestaat per 1 maart 2019 uit 3 directies en 2 stafafdelingen.

Bekijk hier het organigram van RvIG.

Directie Uitvoering

De uitvoerende taken van RvIG worden samengebracht in de directie Uitvoering. Binnen deze directie vinden de contacten plaats met de gemeenten, afnemers, en burgers aangaande de primaire processen van RvIG.

Directie Informatievoorziening en Systemen

De Directie Informatievoorziening en Systemen heeft als belangrijkste taak te zorgen voor de continuïteit van het systeemlandschap van RvIG.

Directie Innovatie en ontwikkeling

Door programma’s, projecten en innovatie expliciet te beleggen bij de Directie Innovatie en Ontwikkeling, ontstaat een situatie waarin het dagelijkse beheer in alle rust kan plaatsvinden en er expliciet gestuurd kan worden op vernieuwing.

Stafafdeling Bedrijfsvoering

De stafafdeling Bedrijfsvoering zorgt voor de personele, facilitaire, administratieve en financiële kaders van de organisatie en voor de (secretariële) ondersteuning van de directeuren en managers van de 2 stafafdelingen.

Stafafdeling Coördinatie Beleid en Strategie

De stafafdeling Coördinatie Beleid en Strategie ondersteunt de relaties van RvIG met gemeenten, afnemers, relevante partner directies binnen en buiten BZK, en ketenpartners. Tevens heeft zij overzicht over de diverse ontwikkelingen binnen de organisatie en is onder andere de communicatiefunctie hier belegd.