Organisatiestructuur van RvIG

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) beheert de persoonsgegevens van het Koninkrijk der Nederlanden. Ook is RvIG verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de kwaliteit van identiteitsdocumenten, zoals het paspoort. De hoofdstructuur van RvIG bestaat per 1 januari 2023 uit vier directies.

Bekijk hier het organogram van RvIG.

Directie Uitvoering

De uitvoerende taken van RvIG worden samengebracht in de directie Uitvoering. Binnen deze directie vinden de contacten plaats met de gemeenten, afnemers, en burgers aangaande de primaire processen van RvIG.

Directie Informatievoorziening en Systemen

De Directie Informatievoorziening en Systemen heeft als belangrijkste taak te zorgen voor de continuïteit van het systeemlandschap van RvIG.

Directie Innovatie en ontwikkeling

Door programma’s, projecten en innovatie expliciet te beleggen bij de Directie Innovatie en Ontwikkeling, ontstaat een situatie waarin het dagelijkse beheer in alle rust kan plaatsvinden en er expliciet gestuurd kan worden op vernieuwing.

Directie Bestuur en Bedrijfsvoering

De directie Bestuur en Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de (basis)functies die kaderstellend, adviserend, toetsend en ondersteunend zijn voor het goed functioneren van RvIG. Daarnaast haalt de directie signalen van o.a. afnemers, opdrachtgevers en gebruikers actief naar binnen voert intern regie op een juiste uitvoering. De directie Bestuur en Bedrijfsvoering bestaat uit vier afdelingen: Strategie & Regie, Communicatie, HR & Organisatie en Financiën en Inkoop.