Informatieverstrekking aan burgers over reisdocumenten die vóór uitreiking worden vermist

Brief van de staatssecretaris van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 7 juli 2009.