Informatieblad Aanvraagcontrole in ReIS Aanvraagportaal

De komende jaren werken we aan een toekomstbestendig stelsel van paspoorten en identiteitskaarten. In het programma Verbeteren Reisdocumentenstelsel (VRS) wordt het stelsel stapsgewijs aangepakt. De tweede functionaliteit die het programma VRS toevoegt aan het ReIS Aanvraagportaal (RAP) is de Aanvraagcontrole op reisdocumenten. Dit is bestemd voor grensgemeenten, Buitenlandse Zaken, de Kabinetten van de Gouverneur (van de Caribische landen) en Koninklijke Marechaussee. In dit informatieblad lees je meer over deze functionaliteit.

Wat is de Aanvraagcontrole?

De Aanvraagcontrole is een functionaliteit waarmee je kunt controleren of er al een aanvraag van een paspoort of identiteitskaart bij een andere uitgevende instantie loopt. Hiermee kun je shopgedrag bij het aanvragen van een reisdocument detecteren. Dit is vooral relevant voor uitgevende instanties die reisdocumenten uitgeven aan niet-ingezetenen van de Basisregistratie Personen (BRP).

Momenteel worden alleen aanvragen met een positief verstrekkingsbesluit opgenomen in het Basisregister Reisdocumenten. Dat houdt in dat alleen goedgekeurde aanvragen zichtbaar zijn. Na realisatie van de centrale kernregistratie reisdocumenten (Basisregister Reisdocumenten) komen ook de geweigerde, vervallen en historische aanvragen beschikbaar.

Hoe werkt de Aanvraagcontrole?

De controle wordt uitgevoerd door:
• het invoeren van het aanvraagnummer van het foto- en handtekeningformulier en een BSN,
• dan wel een combinatie van persoonsgegevens in het RAP.
Bij een aanvraag, worden de volgende gegevens over de aanvraag getoond:

Bij een aanvraag, worden de volgende gegevens over de aanvraag getoond:
 

Zoekresultaten aanvraag
Aanvraagstatus Geboortedatum
Aanvraagdatum Geboorteplaats
Aanvraaginstantie Autoriteit van afgifte
Documentsoort Voornamen
Burgerservicenummer A-nummer
Geslachtsnaam

Wat moet ik doen als ik een lopende aanvraag constateer?

Op grond van de huidige wet- en regelgeving (Artikel 27 PW, Artikel 39 lid 1 PUN, artikel 52 lid 1 PUB, artikel 50 lid 1 PUC, artikel 10 lid 1 PUKmar) mag een uitgevende instantie geen aanvraag weigeren of niet niet in behandeling nemen als er al een aanvraag loopt. RvIG adviseert om als volgt te handelen:

  1. Informeer of de aanvrager op de hoogte is van de aanvraag die al loopt.
  2. Informeer met welke reden er toch een nieuwe aanvraag wordt ingediend. Door vragen te stellen kan eventuele mogelijke fraude worden gedetecteerd.
  3. Adviseer om de aanvraag (elders) af te ronden.
  4. Indien de aanvrager de aanvraag (elders) niet kan afronden, neem de aanvraag dan in behandeling.
  5. Wijs de aanvrager op het feit dat het enkel is toegestaan om maar over één reisdocument van hetzelfde soort te beschikken. Bij een nieuw ingediende aanvraag zal een eerder verkregen reisdocument - van hetzelfde soort - weer moeten worden ingeleverd.

Meer informatie?

Heb je een vraag over dit informatieblad? Neem dan contact op met de Frontoffice van RvIG: 088 900 1000. Je kunt ook een e-mail sturen naar info@rvig.nl. Publicatie: januari 2023