Circulaire aanvraagprocedure reisdocument voor vluchtelingen of vreemdelingen

Aanvraagprocedure reisdocumenten voor vluchtelingen of vreemdelingen als bedoeld in artikel 12, 14 en 15, tweede lid, van de Paspoortwet