Toelichting formulier autorisatiebevoegde RAP

Dit modelformulier is bedoeld om een autorisatiebevoegde voor het Reisdocumenten Aanvraagportaal (RAP) aan te melden. In de toelichting lees je een uitleg over het modelformulier autorisatiebevoegde Reisdocumenten Aanvraag Portaal (RAP), die voor het programma Verbeteren Reisdocumentenstelsel (VRS) worden doorgegeven. Ook biedt de toelichting een stappenplan voor het beveiligd delen van het formulier via Secure Transfer.

Autorisatiebevoegde RAP

Evenals bij het Reisdocumenten Aanvraag- en Archiefstation (RAAS) wijst het bevoegde orgaan zoals een burgemeester, gezaghebber of gouverneur, minimaal twee personen aan als autorisatiebevoegde voor het RAP. De bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn vergelijkbaar met een autorisatiebevoegde voor het RAAS. Zo is een autorisatiebevoegde RAP onder andere bevoegd om gebruikers voor het RAP bij RvIG aan te melden of af te melden.
Om als autorisatiebevoegde gebruik te kunnen maken van het RAP dient de autorisatiebevoegde separaat nog aangemeld te worden als gebruiker.

Aanmeldproces

Het aanmeldproces gaat als volgt:

  1. Vul het formulier ‘modelformulier aanmelden autorisatiebevoegde RAP’ volledig in. Dit formulier vind je in de bijlage van de aansluitinstructie RAP en op www.rvig.nl.
  2. Het formulier dient te worden ondertekend door het bevoegde orgaan of door een gemachtigde. Dit kan bijvoorbeeld ook een afdelingshoofd zijn. Let op! Indien de gemachtigde het formulier ondertekent, stuur dan het mandaat- en machtigingsbesluit mee.
  3.  Je verstuurt het formulier via de volgende beveiligde link:https://securetransfer.rijkscloud.nl. Securetransfer maakt het mogelijk om veilig bestanden uit te wisselen.
  4. Je krijgt het onderstaande scherm getoond. Klik op <<volgende>> om verder te gaan.
  5. In het volgende scherm vul je in:

Gegevens medewerker
Naam: Je vult hier in: RvIG
E-mailadres: In dit veld vul je het volgende e-mailadres in: info@rvig.nl
Je gegevens
Naam: je naam
E-mailadres: je e-mailadres
Na het invullen van de velden klik je op << volgende >>. Je ontvangt hierna een bevestiging dat er een mail met een link naar je - zojuist ingevulde - e-mailadres is gestuurd.

  1. Door op de link in de mail te klikken word je doorgeleid naar een vervolgscherm waar je de mogelijkheid hebt het formulier te uploaden en deze vervolgens te versturen naar RvIG. Bij het onderwerp kun je ‘aanmelden autorisatiebevoegden RAP’ invullen.
  2. Op het moment dat RvIG je formulier heeft verwerkt, ontvang je hiervan een bevestiging per mail.