Vragenlijst zelfevaluatie paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten aangewezen gemeenten (PNIK AG) 2018

In tegenstelling tot de vragenlijst in de Kwaliteitsmonitor waar alleen naar het artikelnummer van de Paspoortwet of Paspoortuitvoeringsregeling Nederland wordt verwezen vindt u in bijgaand document ook de verwijzing naar de lidnummers van de artikelnummers.