Vragenlijst zelfevaluatie paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten gemeenten (PNIK) 2018

In tegenstelling tot de vragenlijst in de Kwaliteitsmonitor, waarin alleen naar het artikelnummer van de Paspoortwet of Paspoortuitvoeringsregeling Nederland wordt verwezen, vindt u in bijgaand document ook de verwijzing naar de lidnummers van de artikelnummers.