Vragenlijst zelfevaluatie paspoorten openbare lichamen (PNIK OL) 2018

In tegenstelling tot de vragenlijst in de Kwaliteitsmonitor, waar alleen naar het artikelnummer van de Paspoortwet of Paspoortuitvoeringsregeling Nederland wordt verwezen, vindt u in bijgaand document ook de verwijzing naar de lidnummers van de artikelnummers.