Resultaten Zelfevaluatie paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten 2018

Alle Nederlandse gemeenten (380), aangewezen gemeenten (12) en de openbare lichamen (3) hebben in 2018 de zelfevaluatie Reisdocumenten uitgevoerd. Gemeenten en openbare lichamen zijn verplicht om dit onderzoek jaarlijks uit te voeren. Het onderzoek is gericht op de toepassing van de beveiligingsmaatregelen en overige aspecten van het aanvraag- en uitgifteproces van reisdocumenten. De zelfevaluatie wordt uitgevoerd aan de hand van een vragenlijst. De zelfevaluatie Reisdocumenten kent drie versies; een versie voor gemeenten, een versie voor de openbare lichamen en een versie voor de aangewezen gemeenten.
De aangewezen gemeenten zijn Nederlandse grensgemeenten die reisdocumenten verstrekken aan Nederlanders die niet in Nederland zijn ingeschreven.