Rapportage zelfevaluatie Basisregistratie personen (BRP) 2019

De Basisregistratie Personen (BRP) is dé registratie van persoonsgegevens in Nederland. Periodiek onderzoek naar de inrichting, de werking en de beveiliging van de basisregistratie, en onderzoek naar de verwerking van gegevens in de basisregistratie is in de wet geregeld (art 4.3 Wet BRP). In dit rapport staan de uitkomsten van het periodiek onderzoek over 2019.