Instructie omzetten vrijbericht naar Excel csv-bestand

Deze werkbeschrijving geeft de stappen weer die u in Excel moet nemen om een leesbaar bestand te maken van een Vrij bericht.

 1. Selecteer/markeer de tekst in het Vrij bericht.
 2. Kopieer de gegevens.
 3. Open ‘Excel'.
 4. Plak de gegevens in een leeg spreadsheet.
 5. Klik onder het kopje ‘Data’ op ‘Tekst naar Kolommen’.
 6. Selecteer ‘Gescheiden’ en klik vervolgens op ‘Volgende’.
 7. Vink bij scheidingstekens ‘Komma’ aan en klik op ‘Volgende’.
 8. Klik op ‘Voltooien’.
 9. Pas eventueel de kolombreedte aan.
 10. Selecteer/markeer de tekst van het eventuele volgende Vrij bericht. Neem daarbij de koptekst niet mee.
 11. Kopieer de gegevens.
 12. Ga onder de laatste tekst staan en plak de gegevens. In ‘Excel’ zullen de kolommen onder de reeds bestaande kolommen worden geplaatst.
 13. Herhaal zo nodig vanaf stap 4.

Bent u van plan het overzicht naar meerdere personen te verspreiden, zorgt u er dan voor dat het bestand niet kan worden gewijzigd. Bijvoorbeeld opslaan als pdf of het beveiligen van de werkmap (Excel).