Invulhulp Artikel 18

Invulhulp bij formulier artikel 18: Weigering of vervallenverklaring op verzoek van het Openbaar Ministerie.

MENU:
Opslaan als: Tussentijds opslaan van het formulier is mogelijk
Printen: Printen is mogelijk wanneer alle verplichten velden zijn ingevuld
Reset: Alle gegevens worden gewist

VRAAG

  1. Te vermelden: Hier betreft het een nieuw signaleringsverzoek
    Te handhaven: Hier gaat het om de handhaving van een bestaande signalering
  2. Hier de gegevens invullen van de persoon die gesignaleerd dient te worden.
  3. Één keuzemogelijkheid invullen.
  4. Opname in het Opsporingsregister is alleen mogelijk wanneer betrokkene in het bezit is van een geldig paspoort.
  5. Wanneer hier ‘ja’ is aangevinkt dan wordt betrokkene in kennis gesteld over de opname in het Register Paspoortsignalering middels een kennisgevingbrief.
  6. Hier de contactgegevens invullen van de medewerker van het Openbaar Ministerie die verdere informatie over de signalering kan verstrekken. Deze contactgegevens worden ook aan de burger verstrekt indien ‘ja’ is aangevinkt bij punt 5.
  7. Hier de contactgegevens invullen van de hiertoe bevoegde medewerker van het Openbaar Ministerie.

Wanneer geen eigen briefpapier aanwezig is dan kunt u gebruik maken van de
mogelijkheid uw logo toe te voegen op het formulier. Na aanvinken van het hokje verschijnt de mogelijkheid de gegevens van de organisatie in te vullen. Voor het
toevoegen van het logo dient u te klikken op het vierkant. Het logo dat u hier toevoegt komt links bovenaan op het formulier te staan, en wordt afgedrukt.