Werkinstructie signaleringsprocedure artikel 24, onder b, Paspoortwet

De werkinstructie ‘Signaleringsprocedure artikel 24, onder b, Paspoortwet’ is bedoeld voor medewerkers van de backoffice die daadwerkelijk het proces gaan uitvoeren. Hierin staat een stappenplan die de medewerker helpt beslissen welke actie hij/zij moet ondernemen in een bepaalde situatie. Maak je inmiddels gebruik van de automatische signaleringcontrole, volg dan de werkinstructie 2022.