Werkinstructie 'Wanneer signaleren?'

De werkinstructie 'Wanneer signaleren?' is een beknopte werkinstructie voor medewerkers van de frontoffice. Hierin wordt met afbeeldingen duidelijk aangegeven in welke situaties de medewerker moet signaleren op grond van artikel 24, onder b, van de Paspoortwet.